Moderne productherzieningen

Voor productoverzichten van de Handel, moet een voorgelegd productoverzicht worden goedgekeurd alvorens het kan worden getoond. Zo zorgt u ervoor dat revisies geschikt zijn voor openbare weergave van uw winkel. Een voorgelegd nieuw onderzoek wordt Pending status tot het is goedgekeurd of geweigerd.

Productbeoordelingen weergeven in de Admin

Ga als volgt te werk om alle revisies voor een specifiek product in Admin weer te geven:

 1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Catalog > Products.

 2. Zoek het product dat u wilt bekijken en klik op Edit in de Action ​kolom.

 3. Schuif omlaag en vouw op de productpagina uit Expansiekiezer de Product Reviews sectie.

  In dit raster kunt u ook de specifieke revisie wijzigen door op de knop Edit in de Action ​kolom.

Status bijwerken voor revisies

 1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Marketing > User Content>Pending Reviews ​of All Reviews.

 2. Klik in de lijst op een revisie die in behandeling is om de details weer te geven en indien nodig te bewerken.

 3. Wijzig de Status volgens uw beoordeling :

  • Als u een revisie in behandeling wilt goedkeuren, selecteert u Approved.

  • Als u een revisie wilt weigeren, selecteert u Not Approved. Niet-goedgekeurde revisies verdwijnen uit de lijst met Pending Reviews ​pagina.

  note note
  NOTE
  Revisies met de Pending en Not Approved statussen worden niet weergegeven in de winkelvoetnoot.
 4. Indien van toepassing, stelt u de Visibility van een productoverzicht voor weergave in verschillende winkelweergaven.

 5. Wijzig zo nodig de waarden voor Detailed Rating, Nickname, en Summary of Review.

  Als u de winkelweergave wilt wijzigen waar een revisie beschikbaar is, kiest u de gewenste archiefweergave in het dialoogvenster Visibility ​kolom.

  Revisiepagina bewerken {width="600" modal="regular"}

 6. Klik op Save Review.

Batch bijwerken

U kunt meerdere revisies tegelijk bijwerken of verwijderen:

 1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Marketing > User Content>All Reviews.

 2. Selecteer de revisies die u wilt bijwerken.

 3. Gebruik de Action ​selecteert u in de linkerbovenhoek om een handeling toe te passen.

 4. Klik op Submit

Een productoverzicht verwijderen

 1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Marketing > User Content>All Reviews.

 2. De productrevisie zoeken die moet worden verwijderd en openen in de bewerkingsmodus.

 3. Klik in de menubalk op Delete Review knop.

 4. Klik op OK.

Knopbalk

Knop
Beschrijving
Back
Hiermee gaat u terug naar de pagina Revisies zonder wijzigingen op te slaan
Delete Review
Hiermee verwijdert u de revisie
Reset
Niet-opgeslagen wijzigingen in het revisieformulier worden teruggezet op de vorige waarden
Previous
Hiermee opent u de vorige revisie
Next
Hiermee opent u de volgende revisie
Save and Previous
Hiermee slaat u de huidige wijzigingen op en opent u de vorige revisie. Deze knop wordt weergegeven als er andere revisies zijn.
Save and Next
Hiermee slaat u de huidige wijzigingen op en opent u de volgende weergave. Deze knop wordt weergegeven als er andere revisies zijn.
Save Review
Hiermee slaat u wijzigingen op en sluit u de pagina Bewerken voor revisie
recommendation-more-help
d5ef48ad-708f-4ce5-a225-e7bb6053ded5