Productinstellingen - Design

De Design ​Met de instellingen kunt u een ander thema op de productpagina toepassen, de kolomlay-out wijzigen, bepalen waar de productopties worden weergegeven en aangepaste XML-code invoeren.

Ontwerp

NOTE
Als hetzelfde product wordt toegewezen aan verschillende categorieën met verschillende ontwerpinstellingen voor elke categorie, wordt het aanbevolen Use Categories Path for Product URLs = Yes in de Configuratieopties voor optimalisatie zoekmachine. Ga voor toegang tot deze instelling naar Stores > Settings>Configuration, uitbreiden Catalog ​en kiest u Catalog ​onder in het linkerdeelvenster en vouw vervolgens het Search Engine Optimization ​op de pagina.
Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Theme
Winkelweergave
Adobe Commerce (Alleen Adobe Commerce) Hiermee kunt u een ander thema op het product toepassen. Opties: (alle beschikbare thema's)
Layout
Winkelweergave
Biedt u de mogelijkheid om een andere toepassing toe te passen layout op de productpagina. Opties:
No layout updates- Standaard zijn lay-outupdates niet beschikbaar voor de productpagina.
Empty - Hiermee kunt u uw eigen lay-out definiëren, zoals een pagina met vier kolommen. (Hiervoor is inzicht in XML vereist.)
1 column- Hiermee past u een indeling met één kolom toe op de productpagina.
2 columns with left bar - Hiermee past u een lay-out met twee kolommen en een linkerzijbalk toe op de productpagina.
2 columns with right bar- Hiermee past u een lay-out met twee kolommen en een rechterzijbalk toe op de productpagina.
3 columns - Hiermee past u een indeling met drie kolommen toe op de productpagina.
Page – Full Width- (Vereist Page Builder) Hiermee past u de volledige-breedte-indeling voor CMS-pagina's toe op de productpagina.
Category – Full Width - (Vereist Page Builder) Hiermee past u de volledige-breedtelay-out voor categoriepagina's toe op de productpagina.
Product – Full Width- (Vereist Page Builder) Hiermee past u de volledige-breedte-indeling voor productpagina's toe op de productpagina.
Display Product Options In
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u waar de productopties op de productpagina worden weergegeven. Opties: Product Info Column / Block after Info Column
Custom Layout Update
Winkelweergave
Wordt gebruikt om opties weer te geven voor het bijwerken van een aangepaste indeling op de productpagina.
recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071