Productinstellingen - Configurations

De Configurations ​de sectie maakt een lijst van om het even welke bestaande variaties van het product en kan worden gebruikt om variaties voor gebruik met het Configurable producttype te produceren. Zie voor meer informatie Configureerbaar product.

Sectie Configuraties {width="600" modal="regular"} Productconfiguraties {width="600" modal="regular"}

Veldverwijzing

Veld
Beschrijving
Image
Productafbeelding
Name
De unieke naam voor een product
SKU
Gebaseerd op productnaam
Price
Productprijs
Quantity
Bedragen van de voorraad voor elk product
Weight
Het productgewicht
Status
Productstatus Enabled / Disabled
Attributes
Een set kenmerken die worden gebruikt om een product te beschrijven
Actions
Hiermee geeft u alle acties weer die op geselecteerde producten kunnen worden toegepast. Handelingen:
Choose a different Product - Hiermee verwijdert en vervangt u het huidige product door de nieuwe selectie.
Disable Product / Enable Product - Hiermee schakelt u het geselecteerde product uit of in.
Remove Product - Hiermee verwijdert u het geselecteerde product uit de huidige configuratie.
recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071