Een categorie wijzigen

Nadat een categorie is gemaakt, kan deze worden bewerkt, naar een andere positie in de categoriestructuur worden verplaatst of uit de catalogus worden verwijderd. Als uw catalogus live is, moet u eerst bedenken wat de invloed van de wijziging kan zijn op bestaande koppelingen naar producten in de categorie. Als uw product-URL's bijvoorbeeld het categoriepad bevatten en de categorienaam wordt gewijzigd, worden bestaande koppelingen naar producten in de categorie verbroken. Om dit probleem te voorkomen, kunt u uw catalogus zodanig configureren dat automatisch een permanente omleiding wordt gemaakt wanneer de URL-sleutel verandert. U kunt het gereedschap URL herschrijven ook gebruiken om verkeer van een oude URL om te leiden naar een nieuwe URL.

Een categorie verplaatsen

  1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Catalog > Categories.

  2. Als u een categorie wilt verplaatsen, sleept u de categorie naar een nieuwe positie in de structuur.

    Wijzigingen in de categoriestructuur worden automatisch opgeslagen.

Een categorie verwijderen

  1. Selecteer in de categoriestructuur de categorie die u wilt verwijderen.

    Een verwijderde categorie kan niet worden hersteld. Controleer dus of u de juiste rubriek hebt geselecteerd voordat u verdergaat.

  2. Klik op Delete Category.

  3. Klik wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen OK.

U kunt de gebeurtenissen bijwerken die geassocieerd zijn met een categorie van Events of de Category pagina.

recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071