De Adobe verlengen Marketo Engage certificatie

Uw Adobe is twee jaar geldig. Als u dit merk van twee jaar nadert, is het tijd om uw certificatie te vernieuwen om het actief te houden.

Selecteer eerst het juiste niveau op het onderstaande tabblad (Professional, Expert of Master). Controleer vervolgens zorgvuldig wat u moet doen om uw certificering te vernieuwen.

Zorg ervoor dat u voldoende tijd hebt om alle vereisten te voltooien voordat uw certificering verloopt.

Het is belangrijk om op te merken dat als uw certificatie verloopt, u het certificatieexamen opnieuw zult moeten nemen, dat NIET kosteloos is.

IMPORTANT
Aanmelden eerst: De volgende koppelingen werken alleen na een geslaagde aanmelding aan de Adobe Credential Management System.
Een koppeling delen: Als u de verbinding aan een het vernieuwingsexamen of beoordeling met een collega wilt delen, gelieve verbinding aan de algemene pagina van de examenvernieuwing, niet URL van het examen zelf, om login kwesties te vermijden.
Professional

U moet momenteel zijn gecertificeerd (niet verlopen) in:

 • Adobe Marketo Engage Professioneel als bedrijf

Instructies voor het vernieuwen van uw certificering:

 • Stap 1: Aanmelden bij Adobe Credential Management System, en ga vervolgens terug naar deze pagina
 • Stap 2 Betreft: Herziening van de examendoelstellingen en -middelen
 • Stap 3: Neem het examen over en ga door

Klaar

Details van examen:

 • Niveau: Expert (0-12 maanden ervaring)
 • Voldoende score: 27/36
 • Tijd: 71 minuten
 • Levering: Op aanvraag/niet-afgehandeld
 • Beschikbare talen: Engels
 • Kosten: GRATIS
 • Examen-id: AD5-E836 - Adobe Marketo Engage Bedrijfs Praktijkdeskundige Verlengingsexamen

Toepassingsgebied en doelstellingen:

Sectie 1: Bouwen en beheren van programma's (39%)

 • Identificeer wanneer om elk van de 4 programmatypes te gebruiken
 • Bepaal waarom/wanneer u het gebeurtenisprogramma wilt gebruiken
 • Bepalen waarom/wanneer het standaardprogramma wordt gebruikt
 • De speciale kenmerken van het betrokkenheidsprogramma identificeren
 • Speciale functies van e-mailprogramma identificeren
 • Erkennen wat kan worden gekloond
 • De voordelen van aangepaste tags identificeren
 • Omgaan met het doel van kanalen
 • Beschrijf het belang van de kosten van de periode
 • Erken hoe u scoring in leads gebruikt
 • Communicatielimieten
 • Erkennen van het lidmaatschap en de overname van programma's
 • Klantvoorkeuren begrijpen (abonnement, communicatie)
 • Beste werkwijzen toepassen voor revisie voordat u de toepassing start

Sectie 2: Gebouwen (19%)

 • Bestanden bewerken in Design Studio (afbeeldingen en bestanden uploaden/vervangen)
 • Een formulier maken/wijzigen met de formuliereditor
 • Een e-mail maken/bewerken met de e-maileditor
 • Een openingspagina maken/bewerken met de landingspagina-editor
 • Een fragment maken/bewerken in de fragmenteditor
 • Verschil onderscheiden tussen concept en goedgekeurde elementen
 • Verschil onderscheiden tussen lokale en globale elementen

Sectie 3: Bepaling en doelgroepen (33%)

 • Slimme lijsten maken/wijzigen
 • Stappen voor slimme campagnestroom begrijpen
 • Begrijp hoe u slimme campagnes kunt plannen en/of activeren
 • De resultaten van slimme campagnes interpreteren
 • Beschrijf het doel van een segmentatie en het gebruik ervan
 • De database identificeren en navigeren
 • Uitleggen hoe u privacy-instellingen kunt instellen in Adobe Marketo Engage (binnen een context van gemaakte campagnes)
 • Verschil tussen slimme lijsten en statische lijsten (wanneer elk gebruiken)
 • Slimme systeemlijsten definiëren
 • Verschillende typen campagnes vergelijken en contrasteren
 • Begrijp hoe de Slimme campagneretriggers en filters werken
 • Verschil de verschillende List-importen

Sectie 4: Analyse- en bouwrapporten (9%)

 • De Core Adobe Marketo Engage-rapporten uitleggen
 • Prestaties van e-mailkoppelingen
 • E-mailprestaties
 • Prestaties van bestemmingspagina
 • Prestaties van mensen
 • Programmaprestaties
 • Activiteit webpagina
 • Wanneer trekt u een lijst versus een rapport
 • Gegevens en metriek van het dashboard comprimeren
 • E-mailinzichten

Vooraf ingesteld

U wordt niet vereist om opleiding te voltooien alvorens het examen te nemen, en de opleiding alleen zal u niet van de kennis en de vaardigheden voorzien die worden vereist om het examen te overdoen. Een combinatie van training en een geslaagde praktijkervaring is van essentieel belang om u de opslagplaats te bieden die nodig is om het examen te doorstaan.

Hier volgen enkele suggesties voor bronnen die u kunnen helpen bij het voorbereiden van:

Sectie 1

Sectie 2

Afdeling 3

Sectie 4

Uw certificering verlengen

Controleer eerst of u zich hebt aangemeld bij Adobe Credential Management System. Vervolgens kunt u uw Adobe vernieuwen Marketo Engage De professionele certificatie van de Beroeps van de Praktijk, klik op de hieronder verbinding.

Neem examen AD5-E836

note note
NOTE
Dit examen is vrij, open boek, en unproctored. U kunt het examen tot drie keer nemen. Als u na de derde poging geen succes hebt, moet u wachten dertig dagen om het opnieuw te proberen. Als u niet aan de voorschriften voldoet, wordt uw certificering mogelijk ingetrokken.
Expert

U moet momenteel zijn gecertificeerd (niet verlopen) in:

 • Adobe Marketo Engage Expert aan de praktijk van bedrijven

Instructies voor het vernieuwen van uw certificering:

 • Stap 1: Aanmelden bij Adobe Credential Management System, en ga vervolgens terug naar deze pagina
 • Stap 2 Betreft: Herziening van de examendoelstellingen en -middelen
 • Stap 3: Neem het examen over en ga door

Klaar

Details van examen:

 • Niveau: Expert (1-3 jaar ervaring)
 • Voldoende score: 30/40
 • Tijd: 80 minuten
 • Levering: Op aanvraag/niet-afgehandeld
 • Beschikbare talen: Engels
 • Kosten: GRATIS
 • Examen-id: AD5-E824 - Adobe Marketo Engage Bedrijfs Praktijkdeskundige Verlengingsexamen

Toepassingsgebied en doelstellingen:

Sectie 1: Beheer en onderhoud (12%)

 • Het toewijzingsproces tussen Marketo en CRM bepalen
 • Identificeer wat met activa gebeurde gebruikend het Spoor van de Controle
 • Verschillen tussen gebruikers en rollen herkennen
 • Op basis van een scenario de beste pasvorm bepalen voor het gebruik van werkruimte en partities
 • CRM-platforms identificeren met native Marketo-synchronisatie
 • Zoek bij een scenario de locatie waar naar informatie wordt verwezen

Sectie 2: Marketingactiviteiten/Campagnebeheer (48%)

 • Toon een inzicht in Slimme Campagnes, logica, beperkingen, en stroomstappen aan
 • Op basis van een scenario de volgende stap definiëren
 • Identificeer de worteloorzaak van een probleem
 • De relatie tussen programma's, kanalen, tags en de kosten van de periode interpreteren
 • Toon/pas de correcte configuratie op de Programma's van de Betrokkenheid aan
 • Voorbeelden van gebruik voor verschillende typen tokens weergeven
 • Geef een overzicht van het nut van Webhooks in Marketo en hoe deze worden gebruikt
 • Identificeer en pas het passende gebruik van PMCF toe
 • Beschrijf de voordelen van Global Assets en hoe u deze kunt gebruiken
 • De mogelijkheden van formulieren demonstreren
 • Een teststrategie voor A/B uitvoeren en analyseren
 • Identificeer waar een programma of een middel met "Gebruikt door"van verwijzingen is voorzien
 • Communicatielimieten oplossen
 • Informatie over een webinar-provider gebruiken in een gebeurtenisprogramma

Sectie 3: Loodbeheer (10%)

 • Een overzicht geven van de belangrijkste beslissingspunten bij het definiëren van het levenscyclusmodel
 • Aanbevolen werkwijzen toepassen op leadscoring
 • Voer de aangewezen interessante momenten uit
 • Het logboek met hoofdactiviteit interpreteren
 • Op basis van een scenario de aanmaakbron identificeren

Sectie 4: Gegevensbeheer (10%)

 • Toon hoe te om een programma van het gegevensbeheer op te zetten
 • De gegevenskwaliteit van een instantie analyseren
 • Identificeer een paar zeer belangrijke stukken van het beleid van het de gegevensbehoud van Marketo aangezien het op slimme lijsten betrekking heeft
 • Samenvatten hoe segmentatie werkt

Sectie 5: Rapportage (5%)

 • Op basis van het resultaat van een campagne bepalen hoe u een programma instelt voor de beste rapportage
 • In een scenario kan het passende overnameprogramma worden onderzocht en toegewezen

Sectie 6: Beste praktijken (15%)

 • Toon de relevantie van lood scoring in marketing en verkoopsamenwerking aan
 • De voordelen van de mapstructuur en naamgevingsconventies illustreren
 • Best practices toepassen rond A/B-tests
 • Uitleg over het proces voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole op een Marketo-programma
 • Verklaar het proces om een kwaliteitscontrole op e-mail uit te voeren

Vooraf ingesteld

U wordt niet vereist om opleiding te voltooien alvorens het examen te nemen, en de opleiding alleen zal u niet van de kennis en de vaardigheden voorzien die worden vereist om het examen te overdoen. Een combinatie van training en een geslaagde praktijkervaring is van essentieel belang om u de opslagplaats te bieden die nodig is om het examen te doorstaan.

Hier volgen enkele suggesties voor bronnen die u kunnen helpen bij het voorbereiden van:

Afdeling 1: Beheer en onderhoud

Sectie 2: Marketingactiviteiten/Campagnebeheer

 • Adobe Marketo Nation (Willekeurige steekproef, Slimme Campagne met gegevenswaardebrand, Wacht Stappen, lid.webinar url, de Inspecteur van de Campagne, de Logica van de Filter, het Gebruiken van Tokens in E-mail, Loodverwezenlijking via Formulier Vullen, Middelen en Werkruimten, het Leiden Forms)
 • EXPERIENCE LEAGUE - Marketo Engage Productdocumentatie (Slimme lijsten, Slimme campagnes, Demand Generation Forms, Gebeurtenissen voor het genereren van vraag, E-mailmarketing, Programma's maken, Gebeurtenissen, Audittrail, Werken met programma's, Beheercodes, Drip Nurturing, Landing Pages, Tokens, Beheer Extra Integraties, Webhaak, de Gebieden van de Douane van het Lid van het Programma, Werkruimte en Personen)

Afdeling 3: Leadbeheer

Deel 4: Gegevensbeheer

 • Adobe Marketo Nation (Een Directory of Leads Bouncing E-mails-artikel bijhouden, Uw Marketo-database beheren voor de ondersteuningsblog voor leveringsmogelijkheden, Beleid voor gegevensbewaring voor Marketo-activiteiten - onder het Hood-artikel)
 • EXPERIENCE LEAGUE - Marketo Engage Productdocumentatie (E-mail marketing harde en Zachte Bounces, de Types van Rapport, Personalisatie, Dynamische Inhoud)

Sectie 5: Rapportage

Deel 6: Beste praktijken

Uw certificering verlengen

Controleer of u de bovenstaande stap 1 hebt gevolgd en of u zich met succes hebt aangemeld bij Adobe Credential Management System eerst. Klik vervolgens op de Adobe om de certificering te vernieuwen Marketo Engage Koppeling Vernieuwen van expert bij Business Practitioner hieronder.

Neem de Adobe Marketo Engage{type=Informative url=“https://www.certmetrics.com/adobe/candidate/caveon_sso_adobe.aspx?ssoLogin=true&eid=AD5-E824 newtab=true”}

note note
NOTE
Dit examen is vrij, open boek, en unproctored. U kunt het examen tot drie keer nemen. Als u na de derde poging geen succes hebt, moet u wachten dertig dagen om het opnieuw te proberen. Als u niet aan de voorschriften voldoet, wordt uw certificering mogelijk ingetrokken.
Master

U moet momenteel zijn gecertificeerd (niet verlopen) in:

 • Adobe Marketo Engage Architect Master

Instructies voor het vernieuwen van uw certificering:

 • Stap 1: Aanmelden bij Adobe Credential Management System, en ga vervolgens terug naar deze pagina
 • Stap 2 Betreft: Herziening van de examendoelstellingen en -middelen
 • Stap 3: Neem het examen over en ga door

Klaar

Details van examen:

 • Niveau: Expert (3-5 jaar ervaring)
 • Voldoende score: 27/36
 • Tijd: 72 min
 • Levering: Op aanvraag/niet-afgehandeld
 • Beschikbare talen: Engels
 • Kosten: GRATIS
 • Examen-id: AD5-E834 - Adobe Marketo Engage Architect Master

Toepassingsgebied en doelstellingen:

Sectie 1: Projectleiding 16%

 • 1.1 Op basis van een casestudy de juiste belanghebbenden identificeren
 • 1.2 Een reeks vereisten evalueren en projectgrenzen, budget, middelen en bereik aanbevelen
 • 1.3 Bepaal op basis van een gewijzigd proces de vereisten voor impact, wijzigingsbeheer en activering
 • 1.4 Op basis van een aantal zakelijke vereisten kunt u prioriteiten en tijdschema's evalueren, controleren en aanbevelen

Sectie 2: Marketo Architecture Design 48%

 • 2.1 Verzamel vereisten/behoeften en adviseer een loodbeheer en een levenscyclusontwerp
 • 2.2 Een bestaande implementatie evalueren en bevindingen verstrekken
 • 2.3 Gezien de behoefte van het bedrijfsleven, de meest efficiënte manier bepalen om het scoren op te zetten
 • 2.4 Bestaande workflows evalueren en acties aanbevelen om de uitvoering van campagnes efficiënt te schalen
 • 2.5 Een overzicht geven van de meest effectieve benaderingen om marketingactiviteiten en het beheer van leads in meerdere landen te vergemakkelijken
 • 2.6 Op basis van een scenario moet worden nagegaan wat de impact en de vereisten zijn om nieuwe technologie in een instantie op te nemen
 • 2.7 Verschillende integratietypen (Adobe Experience Cloud of externe producten) identificeren en wanneer deze worden gebruikt
 • 2.8 Op basis van een scenario/casestudy moet worden vastgesteld welke verschillende fasen in de levenscyclus van de lead zullen worden beïnvloed door de voorgestelde wijzigingen of vereisten.
 • 2.9 Aanbevolen een passende campagnelogica ter ondersteuning van een specifieke bedrijfsvereiste

Sectie 3: Rapportage en Attributie 20%

 • 3.1 Gezien een model om het concept "omwegen" in de levenscyclusmodelleerfunctie te beoordelen, uit te leggen/te verwoorden
 • 3.2 Gezien een multikanaalcampagne (online reclame/organische sociale/content), zou ik een benadering van verslaglegging willen aanbevelen
 • 3.3 Controleren of Marketo wijzigingen in de levenscyclus doorvoert
 • 3.4 metriek identificeren om in een bepaald rapporttype te gebruiken
 • 3.5 Bepaal hoe u de toewijzing van meerdere kanalen kunt bijhouden om het rendement van investeringen te evalueren
 • 3.6 De voor- en nadelen van verschillende bepalingsmodellen identificeren en beschrijven
 • 3.7 Beschrijf, gezien een bedrijfsvereiste, de gevolgen van kanaalopstelling aan rapportering

Sectie 4: Geavanceerde administratie 16%

 • 4.1 In het licht van een scenario moeten passende maatregelen worden genomen om het bestuur van platforms te verbeteren
 • 4.2 Gezien een integratiespecificatie, adviseer een efficiënt gegevensschema
 • 4.3 Evalueer een implementatie en adviseer acties om e-mailprestaties te verbeteren
 • 4.4 Een implementatie evalueren en acties aanbevelen om het beheer van de administratie te verbeteren
 • 4.5 Informatie verzamelen over een implementatie en beveiligingsprocedures aanbevelen
 • 4.6 Verklaar de toepasbaarheid van werkruimte en verdelingen voor een bepaald scenario

Vooraf ingesteld

U wordt niet vereist om opleiding te voltooien alvorens het examen te nemen, en de opleiding alleen zal u niet van de kennis en de vaardigheden voorzien die worden vereist om het examen te overdoen. Een combinatie van training en een geslaagde praktijkervaring is van essentieel belang om u de opslagplaats te bieden die nodig is om het examen te doorstaan.

Hier volgen enkele suggesties voor bronnen die u kunnen helpen bij het voorbereiden van:

Sectie 1: Projectleiding

Deel 2: Adobe Marketo Engage architectuurontwerp

Sectie 3: Rapportage en toerekening

Sectie 4: Geavanceerde bewerkingen

Uw certificering verlengen

Controleer eerst of u zich hebt aangemeld bij Adobe Credential Management System. Vervolgens kunt u uw Adobe vernieuwen Marketo Engage Architect Master-certificering, klik op de onderstaande koppeling.

Neem examen AD5-E834

note note
NOTE
Dit examen is vrij, open boek, en unproctored. U kunt het examen tot drie keer nemen. Als u na de derde poging geen succes hebt, moet u wachten dertig dagen om het opnieuw te proberen. Als u niet aan de voorschriften voldoet, wordt uw certificering mogelijk ingetrokken.

Vragen

De certificering weergeven Veelgestelde vragen.

Aanvullende vragen? Contact opnemen.

recommendation-more-help
7c2da12b-aeec-4d0c-a163-77461d697d86