Transactieberichten verzenden en controleren delivery-execution

Berichten verzenden send-transactional-msg

Zodra de verrijking volledig is en een leveringsmalplaatje met de gebeurtenis verbonden is, wordt de levering verzonden van de uitvoeringsinstantie.

NOTE
De transactieberichten worden voorrang gegeven boven om het even welke andere levering.

Alle leveringen worden gegroepeerd in de Administration > Production > Message Center > Default > Deliveries map.

Standaard worden ze in submappen gesorteerd op leveringsmaand. Dit kan in de eigenschappen van het berichtmalplaatje worden veranderd.

Monitorberichten monitor-transactional-msg

Om uw transactieberichten te controleren, controleer leveringslogs.

De transactionele leveringen die van de uitvoeringsinstantie worden verzonden worden gesynchroniseerd terug naar de controleinstantie door een technisch werkschema (Message Center execution instance) dat elk uur loopt.

NOTE
De leveringenwekelijkse accumulatie van de gebeurtenissen op basis van de meest recente update van de gebeurtenis en niet op de aanmaakdatum van de gebeurtenis. Daarom wanneer het halen van transactioneel overseinenleveringslogboeken van de controleinstantie, levert identiteitskaart verbonden aan elke identiteitskaart van het leveringslogboek kan in tijd veranderen aangezien het logboek wordt bijgewerkt (bijvoorbeeld, wanneer een binnenkomende stuit voor de gebeurtenis wordt ontvangen).

Rapportage reporting-transactional-msg

Adobe Campaign biedt verschillende rapporten waarmee u de activiteit en het vloeiend functioneren van uitvoeringsinstanties kunt beheren.

Deze rapporten van het Centrum van Bericht kunnen van Reports tabblad van het dialoogvenster besturingsinstantie.

Gebeurtenisgeschiedenis van Message Center history-events

De Message Center event history het rapport toont een overzicht van de de moduleactiviteit van het Centrum van het Bericht, d.w.z. het aantal gebeurtenissen die als transactionele berichten worden verwerkt en geleverd.

Wanneer het rapport wordt geopend, valt de informatie die door gebrek wordt getoond met het tarief van met succes verzonden transactieberichten. Als u meer niveaus wilt weergeven, kunt u de verschillende knooppunten openen en de cursor op het juiste niveau plaatsen om deze te selecteren.

U kunt de gegevens voor elk gebeurtenistype, per tijdsperiode bekijken. De Events de kolom beantwoordt aan het aantal gebeurtenissen die per controleinstantie worden ontvangen. Het aantal gebeurtenissen dat in gepersonaliseerde transactionele berichten wordt omgezet is gedetailleerd in Sent kolom.

Verwerkingstijd van het Berichtencentrum processing-time

De Message Center processing time het rapport toont de belangrijkste indicatoren met betrekking tot de echte tijdrij. Dit rapport is ook toegankelijk via de Monitoring op de besturingsinstantie.

U kunt ervoor kiezen om algemene statistieken of statistieken met betrekking tot een bepaalde uitvoeringsinstantie weer te geven. U kunt de gegevens ook filteren op kanaal en over een bepaalde periode.

De indicatoren die worden weergegeven in het Indicators over the period de sectie wordt berekend over de geselecteerde periode:

 • Average queuing time: de gemiddelde tijd die met succes gebeurtenissen gebruikte in het Centrum van het Bericht verwerkte. Alleen de verwerkingstijd wordt in aanmerking genomen.
 • Average message sending time (s): de gemiddelde tijd die met succes gebeurtenissen gebruikte in het Centrum van het Bericht verwerkte. Alleen de levertijd van de mta wordt in aanmerking genomen.
 • Average processing time (s): de gemiddelde tijd die met succes gebeurtenissen gebruikte in het Centrum van het Bericht verwerkte. De berekening neemt de verwerkingstijd in aanmerking en de tijd die de gegevens verzenden.
 • Maximum number of queued events: maximumaantal gebeurtenissen aanwezig in de rij van het Centrum van het Bericht op om het even welk bepaald ogenblik.
 • Minimum number of queued events: minimumaantal gebeurtenissen aanwezig in de rij van het Centrum van het Bericht op om het even welk bepaald ogenblik.
 • Average number of queued events: gemiddeld aantal gebeurtenissen aanwezig in de rij van het Centrum van het Bericht op om het even welk bepaald ogenblik.
NOTE
De drempelwaarden voor de waarschuwings- (oranje) en waarschuwingsindicator (rood) kunnen worden geconfigureerd in de implementatiewizard van Adobe Campaign. Zie Monitordrempels.

Serviceniveau van het Berichtencentrum service-level

De Message Center service level het rapport toont de leveringsstatistieken met betrekking tot transactiemeldingen evenals de uitsplitsing van fouten. U kunt op een fouttype klikken om de details ervan weer te geven.

Dit rapport is ook toegankelijk via de Monitoring op de besturingsinstantie.

U kunt ervoor kiezen om algemene statistieken of statistieken met betrekking tot een bepaalde uitvoeringsinstantie weer te geven. U kunt de gegevens ook filteren op kanaal en over een bepaalde periode.

De indicatoren die worden weergegeven in het Indicators over the period de sectie wordt berekend over de geselecteerde periode:

 • Incoming (throughput event/h): gemiddeld aantal gebeurtenissen per uur dat is ingevoerd in de wachtrij van het Berichtencentrum.
 • Incoming (event vol): Aantal gebeurtenissen ingegaan in de rij van het Centrum van het Bericht.
 • Outgoing (throughput msg/h): gemiddeld uuraantal succesvolle uitgaande gebeurtenissen van het Centrum van het Bericht (verzonden door een levering).
 • Outgoing (msg vol): Aantal succesvolle uitgaande gebeurtenissen van het Centrum van het Bericht (verzonden door een levering).
 • Average sending time (seconds): gemiddelde tijd die in het Centrum van het Bericht voor met succes verwerkte gebeurtenissen wordt doorgebracht. De berekening neemt de verwerkingstijd in aanmerking en de tijd die de gegevens verzenden.
 • Error rate: Het aantal gebeurtenissen met fouten in vergelijking met het aantal gebeurtenissen dat de wachtrij van het Berichtencentrum is binnengekomen. Met de volgende fouten wordt rekening gehouden: het verpletteren van fout, verlopen gebeurtenis (gebeurtenis die in de rij te lang is geweest), leveringsfout, genegeerd door de levering (quarantaine, enz.).
NOTE
De drempelwaarden voor de waarschuwings- (oranje) en waarschuwingsindicator (rood) kunnen worden geconfigureerd in de implementatiewizard van Adobe Campaign. Zie Monitordrempels.

Drempels controleren thresholds

U kunt de waarschuwings (oranje) en waakzame (rode) drempels van de indicatoren vormen die in Serviceniveau van Message Center en Verwerkingstijd van Message Center rapporten.

Volg de onderstaande stappen om dit te doen:

 1. Open de implementatiewizard op de uitvoeringsinstantie en blader naar de Message Center pagina.

 2. Gebruik de pijlen om de drempels te veranderen.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b