Koppeling maken naar de spiegelpagina mirror-page

Over de spiegelpagina about-mirror-page

De spiegelpagina is een online versie van uw e-mail.

Hoewel de meeste e-mailclients afbeeldingen zonder problemen renderen, kunnen bepaalde voorinstellingen om beveiligingsredenen voorkomen dat afbeeldingen worden weergegeven. Gebruikers kunnen naar de spiegelpagina van een e-mailbericht bladeren, bijvoorbeeld als ze problemen ondervinden met het renderen of als ze afbeeldingen proberen te bekijken in hun Postvak IN. Het wordt ook aanbevolen om een onlineversie aan te bieden om toegankelijkheidsredenen of om sociaal delen aan te moedigen.

De spiegelpagina die door Adobe Campaign wordt gegenereerd, bevat alle aanpassingsgegevens.

voorbeeld van spiegelkoppeling {width="600"}

Het invoegen van een koppeling naar de spiegelpagina is een goede gewoonte. Deze koppeling kan bijvoorbeeld 'Deze e-mail weergeven in uw browser' of 'Deze online lezen' zijn. Deze bevindt zich vaak in de kop- of voettekst van de e-mail.

In Adobe Campaign kunt u een koppeling naar de spiegel in de e-mailinhoud invoegen met behulp van de toegewezen verpersoonlijkingsblok. De ingebouwde Koppelen aan spiegelpagina het verpersoonlijkingsblok neemt de volgende code in uw e-mailinhoud op: <%@ include view='MirrorPage' %>.

{width="800"}

Raadpleeg voor meer informatie over het invoegen van blokken met verpersoonlijkingsinhoud Aanpassingsblokken.

Het genereren van spiegelpagina's beheren mirror-page-generation

Standaard wordt de spiegelpagina automatisch gegenereerd door Adobe Campaign als de e-mailinhoud niet leeg is en als deze een koppeling naar de spiegelpagina bevat (ook wel de koppeling Mirror genoemd).

U kunt de generatiemodus van de spiegel voor e-mail bepalen. De opties zijn beschikbaar in de leveringseigenschappen. U kunt deze opties als volgt openen:

 1. Bladeren naar de Validity tabblad van de e-maileigenschappen.
 2. In de Paginabeheer spiegelen sectie, controleren Mode vervolgkeuzelijst.

{width="800"}

Naast de standaardmodus zijn de volgende opties beschikbaar:

 • Force the generation of the mirror page: Gebruik deze wijze om de spiegelpagina te produceren zelfs als geen verbinding aan de spiegelpagina in de levering wordt opgenomen.
 • Do not generate the mirror page: Gebruik deze modus om te voorkomen dat een spiegelpagina wordt gegenereerd, zelfs als de koppeling aanwezig is in de levering.
 • Generates a mirror page accessible using only the message identifier: als de koppeling naar de spiegelpagina niet aanwezig is in de e-mailinhoud, gebruikt u deze optie om toegang tot de inhoud van de spiegelpagina in te schakelen, in het venster van het leveringslogboek, zoals hieronder beschreven.

De spiegelpagina voor een ontvanger controleren mirror-page-access

U kunt tot de inhoud van de spiegelpagina voor een specifieke ontvanger van een levering, met verpersoonlijkingsgegevens toegang hebben.

Deze spiegelpagina openen:

 1. Nadat de levering is verzonden, opent u deze en bladert u naar de betreffende Delivery tab.

 2. Selecteer een ontvanger en klik op de knop Display the mirror page for this messageā€¦ koppeling.

  {width="800"}

  De spiegelpagina wordt weergegeven in een speciaal scherm, met verpersoonlijkingsgegevens voor de geselecteerde ontvanger.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b