Een nieuw schema maken create-new-schema

Als u de schema's wilt bewerken, maken en configureren, klikt u op de knop Administration > Configuration > Data schemas knooppunt van de Adobe Campaign-clientconsole.

NOTE
Ingebouwde gegevensschema's kunnen alleen worden verwijderd door een beheerder van uw Adobe Campaign-console.

De Edit wordt de XML-inhoud van een schema weergegeven:

NOTE
Met het besturingselement 'Naam' kunt u de schemasleutel invoeren die bestaat uit de naam en naamruimte. De kenmerken "name" en "namespace" van het hoofdelement van het schema worden automatisch bijgewerkt in de XML-bewerkingszone van het schema. Sommige naamruimten zijn alleen intern. Meer informatie

De Preview tab genereert automatisch het uitgebreide schema:

NOTE
Wanneer het bronschema wordt opgeslagen, wordt het genereren van het uitgebreide schema automatisch gestart.

Als u de volledige structuur van een schema moet controleren, kunt u gebruiken Preview tab. Als het schema is uitgebreid, zult u al zijn uitbreidingen dan kunnen visualiseren. Als aanvulling op de Documentation worden alle schemakenmerken en -elementen en hun eigenschappen (SQL-veld, type/lengte, label, beschrijving) weergegeven. De Documentation is alleen van toepassing op gegenereerde schema's.

Hoofdlettergebruik: een contracttabel maken example--creating-a-contract-table

In het volgende voorbeeld maakt u een nieuwe tabel voor contracten in de database. In deze tabel kunt u voor elk contract de voor- en achternaam en het e-mailadres van de houder en de medehouder opslaan.

Hiervoor moet u het schema van de tabel maken en de databasestructuur bijwerken om de bijbehorende tabel te genereren. De gedetailleerde stappen worden hieronder vermeld.

 1. Bewerk de Administration > Configuration > Data schemas knoop van de boom van Adobe Campaign en klik New.

 2. Kies de optie Create a new table in the data template en klik op Next .

 3. Geef een naam voor de tabel en een naamruimte op.

  note note
  NOTE
  Standaard worden schema's die door gebruikers worden gemaakt, opgeslagen in de naamruimte 'cus'. Raadpleeg voor meer informatie hierover Identificatie van een schema.
 4. Maak de inhoud van de tabel. Wij adviseren gebruikend de specifieke medewerker om ervoor te zorgen geen montages ontbreken. Om dit te doen, klik Insert en kiest u het type instelling dat u wilt toevoegen.

 5. Definieer de instellingen voor de tabel met contracten.

  U kunt de tabel het beste maken in de Cloud-database door de opdracht dataSource="nms:extAccount:ffda" kenmerk. Dit kenmerk wordt standaard toegevoegd bij het maken van een nieuwe tabel.

  code language-none
  <srcSchema created="YYYY-MM-DD HH:MM:SS.TZ" desc="Active contracts" img="crm:crm/mscrm/mscrm_account_16x16.png"
      label="Contracts" labelSingular="Contract" lastModified="YYYY-MM-DD HH:MM:SS.TZ"
      mappingType="sql" name="Contracts" namespace="cus" xtkschema="xtk:srcSchema">
    <element dataSource="nms:extAccount:ffda" desc="Active contracts" img="crm:crm/mscrm/mscrm_account_16x16.png"
      label="Contracts" labelSingular="Contract" name="Contracts">
      <attribute name="holderName" label="Holder last name" type="string"/>
      <attribute name="holderFirstName" label="Holder first name" type="string"/>
      <attribute name="holderEmail" label="Holder email" type="string"/>
      <attribute name="co-holderName" label="Co-holder last name" type="string"/>
      <attribute name="co-holderFirstName" label="Co-holder first name" type="string"/>
      <attribute name="co-holderEmail" label="Co-holder email" type="string"/>
      <attribute name="date" label="Subscription date" type="date"/>
      <attribute name="noContract" label="Contract number" type="long"/>
    </element>
  </srcSchema>
  

  Voeg het type van contractopsomming toe.

  code language-none
  <srcSchema created="AA-MM-DD HH:MM:SS.TZ" desc="Active contracts" img="crm:crm/mscrm/mscrm_account_16x16.png" label="Contracts" labelSingular="Contract" AA-MM-DD HH:MM:SS.TZ"mappingType="sql" name="Contracts" namespace="cus" xtkschema="xtk:srcSchema">
    <enumeration basetype="byte" name="typeContract">
     <value label="Home" name="home" value="0"/>
     <value label="Car" name="car" value="1"/>
     <value label="Health" name="health" value="2"/>
     <value label="Pension fund" name="pension fund" value="2"/>
    </enumeration>
    <element dataSource="nms:extAccount:ffda" desc="Active contracts" img="crm:crm/mscrm/mscrm_account_16x16.png"
      label="Contracts" labelSingular="Contract" name="Contracts">
      <attribute name="holderName" label="Holder last name" type="string"/>
      <attribute name="holderFirstName" label="Holder first name" type="string"/>
      <attribute name="holderEmail" label="Holder email" type="string"/>
      <attribute name="co-holderName" label="Co-holder last name" type="string"/>
      <attribute name="co-holderFirstName" label="Co-holder first name" type="string"/>
      <attribute name="co-holderEmail" label="Co-holder email" type="string"/>
      <attribute name="date" label="Subscription date" type="date"/>
      <attribute name="noContract" label="Contract number" type="long"/>
    </element>
  </srcSchema>
  
 6. Sla het schema op en klik op de knop Structure tabblad om de structuur te genereren:

 7. Werk de databasestructuur bij om de tabel te maken waarnaar het schema wordt gekoppeld. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b