Aan de slag met Campaign API's gs-ac-api

Adobe Campaign wordt geleverd met een set JavaScript-functies die u kunt gebruiken:

  • in scripts - in Adobe Campaign workflows
  • via API's - van externe systemen

U kunt JavaScript API's gebruiken om te schrijven in de Campagnecloud-database of om te lezen vanuit de database:

Let op: in het Implementatie in het kader van Enterprise (FFDA), de Campagne werkt met twee gegevensbestanden: een lokaal gegevensbestand voor het gebruikersinterface overseinen in real time en unitaire vragen en schrijven door APIs, en een gegevensbestand van de Wolk voor campagneuitvoering, rapportering, gegevensopname, partijvragen en werkschemauitvoering.

CAUTION
  • Als Campagnegebruiker die van Campaign Standard overgaat, kunt u REST APIs met Campagne v8 gebruiken. Meer informatie.

  • Vanaf Campagne v8.5.1 is het verificatieproces veranderd in Campaign v8. Technische operatoren moeten gebruikmaken van Adobe Identity Management System (IMS) om verbinding te maken met Campagne. Ontdek in deze technische opmerking hoe u uw bestaande technische account(s) kunt migreren.

  • Adobe Campaign v8 wordt geleverd met een maximale doorvoer (TPS) van onze API-laag. Als u de limiet overschrijdt, treedt een standaard HTTP-fout op (429). Als gebruiker van Beheerde Cloud Servicen kunt u contact opnemen met de Adobe om de vertraging voor elke API aan te passen.

Vereisten ac-api-prerequisites

Voor gebruik Adobe Campaign APIs, moet u met de volgende onderwerpen vertrouwd zijn:

  • JavaScript
  • SOAP-protocol
  • Adobe Campaign datamodel

Voor het gebruik van API's en interactie met Adobe Campaign, moet u ook vertrouwd zijn met uw gegevensmodel.

NOTE
U kunt een volledige beschrijving van uw gegevensmodel genereren. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Verwante onderwerpen

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b