Filters maken en beheren create-filters

Het filtreren van gegevens is het proces om een kleiner deel van uw gegevensreeks, slechts die verslagen te selecteren die bepaalde criteria aanpassen, en die ondergroep voor specifieke acties (updates, publieksverwezenlijking) of analyse te gebruiken.

Wanneer u een campagne bladert vanuit de Explorer, worden de gegevens weergegeven in lijsten. U kunt bestaande ingebouwde filters gebruiken om tot een specifieke ondergroep van deze gegevens toegang te hebben: quarantined adressen, niet-gerichte ontvangers, een specifieke leeftijdswaaier of aanmaakdatum bijvoorbeeld.

U kunt ook uw eigen filters maken, deze opslaan voor toekomstig gebruik of deze delen met andere campagnegebruikers.

Met de filterconfiguratie kunt u gegevens uit een lijst selecteren dynamically: Wanneer de gegevens worden gewijzigd, worden de gefilterde gegevens bijgewerkt.

NOTE
De de configuratiemontages van de gebruikersinterface worden plaatselijk bepaald op het apparatenniveau. Soms kan het nodig zijn deze gegevens op te schonen, vooral als zich problemen voordoen bij het vernieuwen van gegevens. Om dit te doen, gebruik File > Clear the local cache -menu.

De volgende filtertypen zijn beschikbaar in Adobe Campaign:

Vooraf gedefinieerde filters predefined-filters

Vooraf gedefinieerde filters zijn beschikbaar in het menu Filters boven elke lijst.

Voor de profielen zijn bijvoorbeeld de volgende ingebouwde filters beschikbaar:

U hebt toegang tot de filterdetails in het dialoogvenster Profiles and Targets > Pre-defined filters knoop van de Ontdekkingsreiziger.

NOTE
Voor alle andere gegevenslijsten worden vooraf gedefinieerde filters opgeslagen in de Administration > Configuration > Predefined filters knooppunt.

Selecteer een filter om de definitie ervan weer te geven.

Gebruik het laatste tabblad om een voorvertoning van de gefilterde gegevens weer te geven.

Ingebouwde vooraf gedefinieerde filters zijn:

Label
Query
Geopend
Selecteert ontvangers die een levering hebben geopend.
Geopend maar niet geklikt
Hiermee selecteert u ontvangers die een levering hebben geopend maar nog niet op een koppeling hebben geklikt.
Inactieve ontvangers
Selecteert ontvangers die geen levering hebben geopend in X maanden.
Laatste activiteit per apparaattype
Hiermee selecteert u ontvangers die de laatste Z-dagen op levering Y hebben geklikt of deze hebben geopend met apparaat X.
Laatste activiteit per apparaattype (reeksspatiëring)
Hiermee selecteert u ontvangers die de laatste Z-dagen op levering Y hebben geklikt of deze hebben geopend met apparaat X.
Niet-doelontvangers
Hiermee selecteert u ontvangers die nog nooit via kanaal Y zijn aangewezen in X maanden.
Zeer actieve ontvangers
Hiermee selecteert u ontvangers die in de afgelopen maanden ten minste x maal op een levering hebben geklikt.
Op de lijst met ongewenste personen staan e-mailadres
Hiermee selecteert u ontvangers waarvan het e-mailadres zich op de lijst van gewezen personen bevindt.
Gegarandeerd e-mailadres
Hiermee selecteert u ontvangers waarvan het e-mailadres in quarantaine is geplaatst.
E-mailadressen gedupliceerd in de map
Hiermee selecteert u ontvangers waarvan het e-mailadres in de map wordt gedupliceerd.
Niet geopend en niet geklikt
Hiermee selecteert u ontvangers die geen levering hebben geopend of op een levering hebben geklikt.
Nieuwe ontvangers (dagen)
Hiermee selecteert u ontvangers die in de laatste X dagen zijn gemaakt.
Nieuwe ontvangers (minuten)
Hiermee selecteert u ontvangers die in de laatste X minuten zijn gemaakt.
Nieuwe ontvangers (maanden)
Hiermee selecteert u ontvangers die in de laatste X maanden zijn gemaakt.
Op abonnement
Hiermee selecteert u ontvangers op abonnement.
Door op een specifieke koppeling te klikken
Hiermee selecteert u ontvangers die op een bepaalde URL in een levering hebben geklikt.
Per postbezorging
Hiermee worden ontvangers geselecteerd op basis van hun gedrag na ontvangst van een levering.
Op aanmaakdatum
Hiermee selecteert u ontvangers op aanmaakdatum, over een periode van X maanden (huidige datum min n maanden) tot Y maanden (huidige datum min n maanden).
Op lijst
Hiermee selecteert u ontvangers op lijst.
Op aantal klikken
Selecteert ontvangers die in een levering in de laatste maanden van X klikte.
Op aantal ontvangen berichten
Hiermee selecteert u ontvangers op basis van het aantal berichten dat ze hebben ontvangen.
Op aantal wordt geopend
Selecteert ontvangers die tussen de leveringen van X en van Y over de hoeveelheid tijd van Z opende.
Op naam of e-mail
Hiermee selecteert u ontvangers op basis van hun naam of e-mail.
Op leeftijdbereik
Hiermee worden ontvangers geselecteerd op basis van hun leeftijd.

Standaardfilters default-filters

Met de velden boven elke lijst kunt u de vooraf gedefinieerd standaardfilter voor deze lijst. In de lijst met ontvangers kunt u standaard op de naam en het e-mailadres filteren.

NOTE
De % vervangen van tekenreeksen. Voer bijvoorbeeld %@gmail.com in het veld E-mail om alle profielen met een Gmail-adres weer te geven. Enter %@L in het veld Achternaam om alle profielen met een L in hun achternaam weer te geven.

Blader naar de Profiles and Targets > Predefined filters knooppunt.

Voor alle andere soorten gegevens, vorm de standaardfilter via Administration > Configuration > Predefined filters knooppunt.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer het filter dat u standaard wilt gebruiken.

 2. Klik op de knop Parameters en selecteert u Default filter for the associated document type.

 3. Schakel die optie uit voor het huidige standaard vooraf gedefinieerde filter.

 4. Klikken Save om het filter toe te passen.

 5. Blader naar de map Ontvanger en klik op de knop Remove this filter rechts van het huidige filter: het nieuwe standaardfilter is beschikbaar.

Snelle filters quick-filters

Gebruiken en combineren Snelle filters om filters op specifieke gebieden te bepalen.

Zodra u een snelfilterveld hebt toegevoegd, worden dit boven de gegevenslijst weergegeven, een na een. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar worden verwijderd.

Snelle filters zijn specifiek voor elke operator en worden telkens opnieuw geïnitialiseerd wanneer de operator de cache van de clientconsole wist.

Als u een filter opnieuw moet gebruiken, maakt u een geavanceerd filter en sla deze op. Meer informatie.

Een snelfilter Voer de volgende stappen uit:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het veld dat u wilt filteren en selecteer Filter on this field.

  De standaardfiltervelden worden boven de lijst weergegeven.

 2. Selecteer de filteropties.

 3. Gebruik indien nodig het grijze pictogram aan de rechterkant van een filter om het te verwijderen.

 4. U kunt filters combineren om het filter te verfijnen.

Als u wilt filteren op een veld dat niet beschikbaar is in het formulier, ziet u dit in de kolommen en filtert u op die kolom. Om dit te doen,

 1. Klik op de knop Configure list pictogram.

 2. Selecteer de kolom die u wilt weergeven, bijvoorbeeld de leeftijd van de ontvangers, en klik op OK.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de knop Leeftijd kolom in de lijst met ontvangers en selecteer Filter on this column.

  Vervolgens kunt u de filteropties voor leeftijd selecteren. Voeg nog een filter op de pagina toe om een bereik te definiëren.

Geavanceerde filters advanced-filters

Combineren van complexe criteria in Geavanceerde filters. Gebruik deze filters om een complexe vraag of een combinatie vragen over uw gegevens tot stand te brengen. Deze filters kunnen worden opgeslagen en gedeeld met andere Campagnegebruikers.

Een geavanceerd filter maken create-adv-filters

Om een geavanceerd filter klikt u op de knop Filters en selecteert u Advanced filter….

U kunt ook met de rechtermuisknop op de lijst met gegevens klikken en Advanced filter….

Definieer de filtervoorwaarden. In het onderstaande voorbeeld filtert u op ontvangers waarvan het accountnummer niet begint met NL en die in Parijs of Los Angeles wonen.

 1. Klik op de knop Edit expression pictogram van de Expression kolom.

 2. Selecteer het veld waarop u wilt filteren.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de operator die u wilt toepassen.

 4. Selecteer een verwachte waarde in het menu Value kolom. U kunt verschillende filters combineren om de query te verfijnen. Als u een filtervoorwaarde wilt toevoegen, klikt u Add.

  note note
  NOTE
  U kunt een hiërarchie aan de uitdrukkingen toewijzen of de orde van de vraaguitdrukkingen veranderen gebruikend de toolbarpijlen.
 5. Er zijn drie operatoren beschikbaar om expressies te combineren: en, of, Behalve. Klik op de pijl om over te schakelen naar of.

 6. Klikken Ok om het filter te maken en toe te passen op de huidige lijst.

Het toegepaste filter wordt boven de lijst weergegeven.

Als u dit filter wilt bewerken of wijzigen, klikt u op de beschrijvingskoppeling in blauw, boven de lijst.

Een geavanceerd filter opslaan save-adv-filters

U kunt een geavanceerd filter opslaan als een vooraf gedefinieerd filter, zodat u deze opnieuw kunt gebruiken en kunt delen met de andere campagnegebruikers.

Volg onderstaande stappen om een geavanceerd filter op te slaan:

 1. Klik op de beschrijving van het filter om het te bewerken.

 2. Klik op de knop Save as filter in de rechterbovensectie van het venster.

 3. Voer een naam voor dit filter in en sla het op.

Het filter wordt toegevoegd aan de vooraf gedefinieerde filters. Het kan vanaf dit knooppunt worden bijgewerkt.

NOTE
U kunt een sneltoets voor het filter toevoegen om het te activeren vanaf het toetsenbord.

Dit filter is ook beschikbaar bij de vooraf gedefinieerde filters in de lijst met ontvangers.

Een filter gebruiken om een segment te definiëren filter-as-segment

U kunt filters gebruiken en combineren om een doelpopulatiesegment tot stand te brengen.

Als de bestanden eenmaal zijn opgeslagen, zijn er geavanceerde filters beschikbaar wanneer u de doelpopulatie van een bericht selecteert in het dialoogvenster User filters sectie.

NOTE
Gebruik de Exclude recipients from this segment om slechts contacten te richten die niet de filtercriteria aanpassen.

Functies gebruiken om geavanceerde filters te maken use-functions-adv-filters

Voor geavanceerde filtermogelijkheden gebruikt u functies om de inhoud van het filter te definiëren. De geavanceerde filterredacteur gebruikt alle mogelijkheden van de vraagredacteur van de Campagne.

Leer hoe te om geavanceerde vragen in deze steekproeven van begin tot eind te bouwen:

 • Leer hoe u zich kunt richten op eenvoudige kenmerken voor ontvangers in deze pagina.
 • Leer hoe u kunt filteren op ontvangers die de afgelopen 7 dagen geen contact hebben gehad in deze pagina.
 • Leer hoe u de lijst met operatoren kunt herstellen door Active-accounts in deze pagina.
 • Leer hoe u een e-mailpubliek voor uw verjaardag maakt in deze pagina.

Geavanceerde parameters voor vooraf gedefinieerde filters param-for-data-filters

Geavanceerde parameters zijn beschikbaar voor vooraf gedefinieerde filters. Blader naar de Parameters van het filter.

 • Als u het filter standaard wilt weergeven voor alle lijsten die op dit documenttype zijn gebaseerd, selecteert u de optie Default filter for the associated document type -optie.

  Bijvoorbeeld de By name or login filter wordt toegepast op operatoren Deze optie is geselecteerd, zodat het filter altijd op alle operatorlijsten wordt weergegeven.

 • Als u een filter beschikbaar wilt maken voor alle campagneoperatoren, selecteert u de optie Filter shared with other operators -optie.

 • Als u een formulier wilt definiëren om de filtercriteria te selecteren, selecteert u de optie Use parameter entry form -optie. Dit formulier moet in XML-indeling worden ingevoerd in het dialoogvenster Form tab. Het ingebouwde vooraf gedefinieerde filter Recipients who have opened Deze optie is beschikbaar in de lijst met ontvangers. Hiermee wordt een filterveld weergegeven waarin u de levering kunt selecteren waarop het filter van toepassing is.

 • De Advanced parameters Met de koppeling kunt u aanvullende instellingen definiëren.

  • U kunt een SQL-tabel aan het filter koppelen om deze te gebruiken voor alle editors die de tabel delen.
  • Als u wilt voorkomen dat een gebruiker het filter overschrijft, selecteert u de optie Do not restrict the filter -optie. Deze optie is bijvoorbeeld actief voor de filters "Ontvangers van een levering" en "Ontvangers van leveringen die tot een map behoren" die beschikbaar zijn in de wizard voor levering. Deze filters kunnen niet worden overbelast.
recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b