Werken met doeltoewijzingen gs-target-mappings

Standaard wordt in sjablonen voor e-mail- en sms-verzending de doelstelling Recipients. Daarom worden bij de vaststelling van hun streefdoelen de gebieden van de nms:ontvanger tabel.

Voor pushberichten is de standaarddoeltoewijzing Abonnementstoepassingen (nms:appSubscriptionRcp), die is gekoppeld aan de tabel met ontvangers.

U kunt andere doeltoewijzingen voor uw leveringen gebruiken, of een nieuwe doelafbeelding tot stand brengen.

Ingebouwde doeltoewijzingen ootb-mappings

Adobe Campaign wordt geleverd met de volgende ingebouwde doeltoewijzingen:

Naam
Gebruiken voor
Schema
Ontvangers
Leveren aan ontvangers (ingebouwde ontvankelijke lijst)
nms:ontvanger
Bezoekers
Leveren aan bezoekers van wie de profielen via verwijzing (virale marketing) voor bv zijn verzameld.
mns:bezoeker
Lidmaatschappen
Leveren aan ontvangers die zijn geabonneerd op een informatiedienst zoals een nieuwsbrief
nms:abonnement
Abonnementen van bezoekers
Leveren aan bezoekers die zijn geabonneerd op een informatiedienst
nms:bezoekerSub
Operatoren
Leveren aan Adobe Campaign-operatoren
nms:operator
Extern bestand
Afleveren via een bestand dat alle benodigde informatie voor levering bevat
Geen gekoppeld schema, geen doel ingevoerd
Abonnementstoepassingen
Leveren aan ontvangers die zijn geabonneerd op een toepassing
nms:appSubscriptionRcp

Doeltoewijzing maken new-mapping

U kunt ook een doeltoewijzing maken. U moet mogelijk een aangepaste doeltoewijzing toevoegen, bijvoorbeeld als:

 • u gebruikt een aangepaste ontvankelijke lijst,
 • u vormt een het filtreren afmeting die van ingebouwde het richten afmeting op het scherm van de doelafbeelding verschillend is.

Meer informatie over aangepaste tabellen voor ontvangers vindt u in deze pagina.

Met de wizard voor het maken van Adobe Campaign-doeltoewijzingen kunt u alle schema's maken die nodig zijn om uw aangepaste doeltoewijzing te gebruiken.

 1. Bladeren naar Administration > Campaign Management > Target mappings van Adobe Campaign Explorer.

 2. Creeer een nieuwe doelafbeelding en selecteer uw douaneschema als het richten afmeting.

 3. Geef de velden op waarin de profielgegevens zijn opgeslagen: achternaam, voornaam, e-mail, adres, enz.

 4. Specificeer de parameters voor informatieopslag, met inbegrip van het achtervoegsel van de uitbreidingsregelingen voor hen om gemakkelijk identificeerbaar te zijn.

  U kunt kiezen of u uitsluitingen wilt opslaan (excludelog), met berichten (uitzenden) of in een aparte tabel.

  U kunt ook kiezen of u het bijhouden van gegevens voor deze leveringstoewijzing wilt beheren (trackinglog).

 5. Selecteer vervolgens de extensies waarmee u rekening wilt houden. Het extensietype is afhankelijk van de campagne-instellingen en invoegtoepassingen.

  Klik op de knop Save knop om het maken van de leveringstoewijzing te starten: alle gekoppelde tabellen worden automatisch gemaakt op basis van de geselecteerde parameters.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b