Aan de slag met rapportage gs-ac-reports

Adobe Campaign biedt een set rapportagegereedschappen die in deze pagina wordt vermeld.

 • Kubussen

  Adobe Campaign wordt geleverd met een intuïtief hulpprogramma voor gegevensverkenning voor het maken van dynamische rapporten.

  Gebruik de mogelijkheden voor marketinganalyses om gegevens te analyseren en te meten, statistieken te berekenen, het maken en berekenen van rapporten te vereenvoudigen en te optimaliseren. U kunt rapporten creëren en doelpopulaties bouwen en hen opslaan in lijsten die in Adobe Campaign voor het richten of segmenteren van taken kunnen worden gebruikt.

  Afhankelijk van de complexiteit van de query's, berekeningen en volumes, kunnen de gegevens die in deze rapporten worden geanalyseerd, worden verzameld via een query en vooraf worden samengevoegd in een lijst (werkstroom voor gegevensbeheer) of in een kubus (met behulp van Marketing Analytics). De afbeelding wordt weergegeven in de vorm van een draaitabel of een groeplijst.

  Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

 • Ingebouwde rapporten

  Adobe Campaign wordt geleverd met rapporten over leveringen, campagnes, platformactiviteiten, optionele capaciteiten, enz. Deze verslagen zijn beschikbaar via de verschillende functies waarop zij betrekking hebben. Ze kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften.

  Gebruik de Rapporten voor toegang tot deze rapporten.

  Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

 • Beschrijvende gegevensanalyse

  Adobe Campaign biedt een visueel hulpmiddel voor het produceren van statistieken over de gegevens in de database. U kunt beschrijvende analyserapporten maken met behulp van een toegewijde assistent en de inhoud en lay-out ervan aanpassen aan uw behoeften.

  Gebruik de Tools > Descriptive analysis… om een nieuw rapport te maken.

  De rapportage van de campagnebeschrijvende analyse wordt weergegeven in Campaign Classic v7-documentatie.

 • Aangepaste rapporten

  Gebruik Adobe Campaign om rapporten te maken over de gegevens in de database. Als deze eenmaal zijn gecreëerd, moet u ze in de juiste context toegankelijk maken.

  De stappen om een rapport te creëren worden gedetailleerd in Campaign Classic v7-documentatie. Het gepersonaliseerde rapportverwezenlijking wordt gereserveerd aan gevorderde gebruikers.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b