Een workflow maken build-a-workflow

Een nieuwe workflow maken create-a-new-workflow

De workflow voor het maken van werkstromen is afhankelijk van het type werkstroom. U kunt:

 • Maken Workflows voorbereiden van de Profiles and Targets > Jobs > Targeting workflows knoop van de Ontdekkingsreiziger of van de Profiles and Targets tabblad van de homepage, via de Targeting workflows subtab.

 • Maken Workflows voor campagnes van de Targeting and workflows tabblad van een campagne

 • Maken Technische workflows van de Administration > Production > Technical workflows knoop van de Ontdekkingsreiziger. U kunt het beste een specifieke werkstroommap maken om uw technische workflows op te slaan.

Klik op de knop New boven de lijst met workflows.

Voer een label in en klik op Save.

U moet nu de verschillende activiteiten definiëren en deze koppelen in het diagram. In dit stadium van de configuratie, kunnen wij het diagrametiket en de werkschemastatus zien (Bewerkt lopend). Het onderste gedeelte van het venster wordt alleen gebruikt voor het bewerken van het diagram. Het bevat een werkbalk, een palet met activiteiten (links) en het diagram zelf (rechts).

NOTE
Als het palet niet wordt weergegeven, klikt u op de eerste knop op de werkbalk om het weer te geven.

De activiteiten worden gegroepeerd op categorie in de verschillende tabbladen van het palet. De beschikbare tabbladen en activiteiten kunnen variëren afhankelijk van het type workflow (technisch, doelgericht of campagneworkflow).

 • Het eerste tabblad bevat bewerkingen voor het activeren van doelen en gegevens. Deze activiteiten worden nader beschreven in Gerichte activiteiten.
 • Het tweede tabblad bevat de planningsactiviteiten, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de coördinatie van andere activiteiten. Deze activiteiten worden nader beschreven in Stroombeheeractiviteiten.
 • Het derde tabblad bevat gereedschappen en handelingen die in de workflow kunnen worden gebruikt. Deze activiteiten worden nader beschreven in Acties.
 • Het vierde tabblad bevat activiteiten die afhankelijk zijn van een bepaalde gebeurtenis, zoals de ontvangst van een e-mail of de aankomst van een bestand op een server. Deze activiteiten worden nader beschreven in Gebeurtenisactiviteiten.

Het diagram maken

 1. Voeg een activiteit toe door het in het palet te selecteren en het te bewegen aan het diagram gebruikend belemmering-en-dalingsverrichting.

  Voeg een Start en vervolgens een Aflevering activiteit op het diagram.

 2. U kunt de activiteiten aan elkaar koppelen door de Start activiteit overgang en het laten vallen van het op Aflevering activiteit.

  U kunt een activiteit aan vorige automatisch verbinden door de nieuwe activiteit aan het eind van de overgang te plaatsen.

 3. Voeg de activiteiten toe u nodig hebt en verbind hen samen zoals aangetoond in het hieronder diagram.

CAUTION
U kunt activiteiten kopiëren en plakken binnen dezelfde workflow. We raden echter niet aan plakactiviteiten over verschillende workflows te kopiëren. Sommige instellingen die zijn gekoppeld aan activiteiten zoals Leveringen en Planner kunnen leiden tot conflicten en fouten tijdens het uitvoeren van de doelworkflow. We raden u aan Dupliceren workflows. Zie voor meer informatie Workflows dupliceren.

U kunt de weergave en lay-out van het diagram wijzigen met de volgende elementen:

 • De werkbalk gebruiken

  Met de werkbalk voor diagrambewerking hebt u toegang tot de functies voor lay-out en uitvoering van de workflow.

  Zo kunt u de lay-out van het bewerkgereedschap aanpassen: de weergave van het palet en het overzicht, de grootte en de uitlijning van grafische objecten.

  Pictogrammen die betrekking hebben op de voortgangsweergave en de logboekweergave worden in de volgende secties beschreven:

 • Objectuitlijning

  Als u pictogrammen wilt uitlijnen, selecteert u deze en klikt u op de knop Align vertically of Align horizontally pictogram.

  Gebruik de CTRL sleutel voor het selecteren van meerdere verspreide activiteiten of voor het deselecteren van een of meer activiteiten. Klik op de achtergrond van het diagram om alles te deselecteren.

 • Afbeeldingsbeheer

  U kunt het achtergrondbeeld van het diagram evenals die aanpassen met betrekking tot de diverse activiteiten. Zie Activiteitenafbeeldingen wijzigen.

Activiteiten configureren configure-activities

Dubbelklik op een activiteit om deze te configureren of klik met de rechtermuisknop en selecteer Open….

NOTE
Campagneworkflowactiviteiten worden beschreven in deze sectie.

Het eerste lusje bevat de basisconfiguratie. De Advanced bevat de extra parameters, die met name worden gebruikt voor het definiëren van gedrag wanneer een fout optreedt, het opgeven van de uitvoeringstermijn voor een activiteit en het invoeren van een initialisatiescript.

Voor een beter inzicht in de activiteiten en een betere leesbaarheid van de workflow kunt u opmerkingen invoeren in de activiteiten.

Deze commentaren worden automatisch getoond wanneer de exploitanten over de activiteit scrollen.

Workflowsjablonen workflow-templates

De malplaatjes van het werkschema bevatten de algemene configuratie van eigenschappen en misschien een waaier van activiteiten die binnen een diagram worden samengevoegd. Deze configuratie kan opnieuw worden gebruikt voor het maken van nieuwe workflows die een bepaald aantal vooraf geconfigureerde elementen bevatten

U kunt nieuwe werkstroomsjablonen maken op basis van bestaande sjablonen of een workflow rechtstreeks in een sjabloon wijzigen.

Workflowsjablonen worden opgeslagen in het dialoogvenster Resources > Templates > Workflow templates knoop van de Ontdekkingsreiziger.

Naast de gebruikelijke workfloweigenschappen kunt u met de sjablooneigenschappen het uitvoeringsbestand opgeven voor workflows die op basis van deze sjabloon worden gemaakt.

Workflows dupliceren duplicate-workflows

U kunt verschillende typen workflows dupliceren. Als de workflow eenmaal is gedupliceerd, worden wijzigingen van de workflow niet doorgevoerd in de kopie van de workflow.

Adobe raadt aan een workflow te dupliceren in plaats van een kopie/plakbewerking uit te voeren. Wanneer een activiteit wordt gekopieerd, worden al zijn montages bewaard. Voor kanaalactiviteiten wordt het aan de activiteit gekoppelde leveringsobject ook gekopieerd, wat tot grote problemen kan leiden.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een workflow.

 2. Klikken Dupliceren.

 3. Wijzig in het workflowvenster het workflowlabel.

 4. Klikken Opslaan.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d