Discussieforums discussion-forums

Adobe Campaign-operatoren kunnen discussieforums gebruiken om informatie te delen. De volgende elementen hebben elk hun eigen forum: plannen, programma's, campagnes, marketingmiddelen, simulaties, voorraden. Elke exploitant heeft ook een persoonlijk forum. Alle discussies zijn openbaar, zelfs op persoonlijke forums.

Operatoren kunnen zich op een forum abonneren om elke keer dat een bericht wordt gepost, een e-mailbericht te ontvangen.

Toegang tot een forum accessing-a-forum

Als u een forum wilt openen, bladert u naar een dashboard en klikt u op de knop Forum in de rechterbovenhoek.

Berichten en de reacties daarop worden van Nieuwst naar Oudst weergegeven.

Als u een nieuwe thread wilt starten, klikt u op de knop Add a discussion in de rechterbovenhoek. De Discussion forum wordt weergegeven (zie hieronder).

Voer de tekst in het dialoogvenster Message en een titel van het debat in het Subject veld.

Operatoren die al een bericht in dit forum hebben geplaatst, worden hiervan standaard op de hoogte gesteld. U kunt een extra operator selecteren voor meldingen. Selecteer een groep operatoren als u meerdere operatoren wilt melden.

U kunt een bijlage aan het bericht toevoegen, gebruikend Browse… knop. De bijlage wordt ook opgenomen in de e-mail met het bericht. Bijlagen kunnen alleen afzonderlijk worden verzonden: als u meerdere bestanden wilt verzenden, moet u deze comprimeren in een ZIP-bestand.

CAUTION
Zodra een bericht aan het forum is gepost, kan het niet meer worden veranderd of worden geschrapt.

Plaatsen op het persoonlijke forum van een exploitant posting-to-the-personal-forum-of-an-operator

U kunt een bericht plaatsen aan het forum van een exploitant. Persoonlijke forums zijn openbaar en alle operatoren kunnen uw bericht zien. De exploitant ontvangt een e-mailbericht telkens als iemand aan zijn persoonlijk forum post.

Als u toegang wilt tot het forum van een operator, kunt u:

 • Bladeren naar de Administration > Access management > Operators map Campaign Explorer, selecteert u de operator om het dashboard te openen en klikt u vervolgens op de knop Forum in de rechterbovenhoek.
 • Zoek de naam van de operator in de gebruikersinterface van Adobe Campaign (via een bericht dat door deze operator aan het forum is gepost, een taak die aan hen is toegewezen) en klik erop om het dashboard van de operator te openen.

Abonneren op een forum subscribing-to-a-forum

Als u zich abonneert op een forum, kunt u alle discussies volgen. Zodra u bent geabonneerd, ontvangt u een e-mailbericht telkens wanneer een bericht naar het forum wordt gepost.

Als u een bericht wilt beantwoorden, klikt u in de hoofdtekst van de e-mail en meldt u zich vervolgens aan bij de Adobe Campaign-webinterface.

 • Als u zich wilt abonneren op een forum, klikt u op de knop Follow discussions in de rechterbovensectie boven de lijst met berichten.

  De sectie gaat blauw en toont aan dat u aan het forum wordt geabonneerd.

 • Als u uw abonnement op een forum wilt opzeggen, klikt u op de knop Unsubscribe knop.

 • Het persoonlijke dashboard bevat de forums waarop u zich hebt geabonneerd. Klik op de knop Subscription to discussion forums Klik vervolgens op het gewenste item om het forum te openen.

Problemen met meldingslevering oplossen checking-notification-delivery

Als exploitanten die zijn geabonneerd op een forum geen meldingen ontvangen zoals verwacht:

 • Controleer of de e-mailadressen zijn ingevoerd in de profielen van de operator.

 • Bladeren naar de Administration > Production > Technical workflows > Campaign processes map Campaign Explorer en controleer de Jobs in discussion forums de workflow wordt zonder fouten gestart.

 • Controleer de leveringslogboeken:

  • Blader op de startpagina van Adobe Campaign naar Campaigns > Navigation > Deliveries en open vervolgens de Discussion forum notification levering.
  • Blader in Campaign Explorer naar Administration > Production > Objects created automatically > Technical deliveries > Workflow notifications en klik vervolgens op Discussion forum notifications.

  In de Discussion forum notifications de leveringslogboeken vindt u in de Edit > Delivery tab. U kunt ook de Tracking > Log en de Exclusion causes tabs.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d