Documentatie-updates documentation-updates

Naast aanvullende informatie van Adobe Campaign worden op deze pagina alle nieuwe updates in de documentatie van Adobe Campaign Standard weergegeven.

Release 24.1 - Winter 2024 release-24-1

Aanvullende informatie bij de release van Campaign Standard 24.1 winter 2024 is gepubliceerd. Meer informatie

December 2023 doc-updates-dec-2023

In 2024 komt er een versie met enkele belangrijke wijzigingen voor de service FCM (Android Firebase Cloud Messaging). Deze zullen van invloed zijn op uw Adobe Campaign-implementatie. Meer informatie vindt u in deze technische opmerking.

Versie 23.2: herfst 2023 release-23-2

  • Aanvullende informatie bij de release van Campaign Standard 23.2 herfst/winter 2023 is gepubliceerd. Meer informatie

  • JWT (JSON Web Tokens) wordt momenteel uitgefaseerd en wordt vervangen door OAuth. De overgang wordt geleidelijk uitgevoerd binnen komende releases van Campaign en de documentatie zal worden aangepast voor deze updates.

Oktober 2023 doc-updates-oct-2023

  • De nieuwe gebruikersinterface voor Experience Cloud Triggers is nu beschikbaar. Het biedt een intuïtieve ervaring om consumentengedrag te beheren en de gebruikerservaringen aan te passen. Meer informatie.

  • Er is een opmerking toegevoegd over het gebruik van testprofielen voor overvullen in combinatie met regels voor filtering of vermoeidheid. Meer informatie

Release 23.1 - Lente/zomer 2023 release-23-1

Aanvullende informatie bij de release van Campaign Standard 23.1 lente/zomer 2023 is gepubliceerd. Meer informatie

November 2022 doc-updates-november-2022

Er is een opmerking toegevoegd waarin u wordt aanbevolen om spaties in het ID-veld van leveringen te vermijden. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd aan de pagina Extract file workflowactiviteit om gegevens te extraheren naar een CSV-bestand met een specifieke codering. Meer informatie

Release 22.3 - herfst/winter 2022 release-22-3

Aanvullende informatie bij de release van Campaign Standard 22.3 herfst/winter 2022 is gepubliceerd. Meer informatie

Release 22.2 - juni 2022 release-22-2

Verbeteringen die zijn opgenomen in de release

Adobe Notification Service - Campaign wordt geleverd met Adobe Notification Service waarmee Experience Cloud-oplossingen gebruikers in Experience Cloud kunnen waarschuwen voor activiteiten die belangrijk voor hen zijn om te weten. Meer informatie.

Andere wijzigingen

De integraties met Adobe Experience Platform Data Connector en met de Audience Destinations-service zijn nu verouderd. Meer informatie

Het gebruik van de SMTP-testmodus is gedetailleerd beschreven. Meer informatie

Maart 2022 doc-updates-march-2022

Er is een opmerking geweest met het bericht dat door het verzenden van bewijzen met behulp van profielvervanging records worden toegevoegd aan de logboeken van de geselecteerde profielen. Meer informatie

Release 22.1 - februari 2022 release-22-1

Verbeteringen die zijn opgenomen in de release

Verbeterd mechanisme voor opnieuw proberen voor leveringen, inclusief inhoud die is geïmporteerd vanaf een URL. Meer informatie

Bijgewerkt toegangsniveau van de opties die audits regelen: eerdere opties voor het in-/uitschakelen van Controlespoor waren niet toegankelijk voor functionele beheerders. Met deze wijziging wordt het toegangsniveau van de audit gewijzigd om controle te bieden aan functionele beheerders. Meer informatie

De nieuwe vervolgkeuzelijst Taakgeschiedenis is toegevoegd aan het berichtdashboard. Meer informatie

Andere wijzigingen

Er is een waarschuwing toegevoegd over trefwoorden die automatische sms-antwoorden activeren: ze mogen alleen alfanumerieke tekens bevatten. Meer informatie

Er is een opmerking toegevoegd aan de e-mailsectie voor A/B-test: als de totale populatie minder dan 50.000 is, moet elke variant ten minste 10% van de totale populatie vertegenwoordigen. Anders wordt in de logboeken een waarschuwing weergegeven. Meer informatie

De beschrijving van de optie Delete the source files after transfer in de activiteit Bestand overbrengen is bijgewerkt, inclusief een herinnering om handmatig de grootte van de gearchiveerde inhoud in de SFTP-directory te controleren voor het geval de optie niet is geselecteerd. Meer informatie

Alle verouderde koppelingen in de Privacy-secties zijn bijgewerkt. Meer informatie

Er is een directe koppeling toegevoegd naar de documentatie van het configuratiescherm voor Campaign in de inhoudsopgave van de documentatie voor Campaign Standard.

Release 21.3 - september 2021 release-21-3---september-2021

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Uniforme Experience Cloud-interface verbeterd - Meer informatie

Nieuwe mogelijkheid audit trail - Meer informatie

Diagnostische modus van de workflow - Meer informatie

Overige documentatie-updates van de release

Er is een nieuwe sectie toegevoegd voor het verwijderen van een adres uit de quarantainelijst. Meer informatie

De sectie Quarantainelijst versus lijst van afgewezen personen is verduidelijkt. Meer informatie

Juli 2021 doc-updates-july-2021

Er is een nieuwe sectie toegevoegd om te beschrijven hoe gebruikers lid kunnen worden of uitschrijven voor meerdere services vanaf één landingspagina. Meer informatie

De sectie Landingspaginaformuliergegevens beheren is bijgewerkt en verduidelijkt. Meer informatie

Release 21.2 - juni 2021 release-21-2---june-2021

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Validatie van landingspagina's - U kunt nu een verplichte overeenkomstoptie aan uw landingspagina's toevoegen. Meer informatie

De sectie E-mailgrootte is bijgewerkt met informatie over de maximale grootte van een e-mailbericht, die nu standaard is ingesteld op 100 MB. Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Er is informatie toegevoegd over het wijzigen van de doeltoewijzing in een transactionele pushmelding. Meer informatie

Mei 2021 doc-updates-may-2021

De rapportsectie Actieve profielen is bijgewerkt. Meer informatie

De pagina Releaseplanning is bijgewerkt met nieuwe datums. Meer informatie

April 2021 doc-updates-april-2021

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over het gebruik van bronnen en bestemmingen van het Adobe Experience Platform om gegevens te delen tussen Campaign Standard en Adobe Real-time Customer Data Platform (RTCDP). Meer informatie

Maart 2021 doc-updates-march-2021

De pagina Help- en ondersteuningsopties is vernieuwd. Meer informatie

De sectie met de belangrijkste stappen voor het verzenden van een bericht is uitgebreid met aanvullende informatie en verwijzingen. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd om aan te geven dat bij het selecteren van een doelgroep in een query de definitie ervan wordt gekopieerd, en dat er niet naar wordt verwezen. Meer informatie

De informatie over de service Doelgroepbestemmingen en de Adobe Experience Platform-gegevensconnector is gehergroepeerd tot een nieuwe sectie.

De gegevensbron Declared ID kan nu ook worden gebruikt met de integratie van de People-kernservice. Er is informatie toegevoegd in de documentatie over de integratie van de Campaign Audience Manager of de People-kernservice. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het implementeren van lokale tracking voor mobiele applicaties. Meer informatie

Het gedeelte Afleverbaarheid is bijgewerkt en bevat nu koppelingen naar de nieuwe gids met best practices voor afleverbaarheid van Adobe. Alle generieke informatie over afleverbaarheid die op diverse oplossingen van Adobe van toepassing kan zijn, is verplaatst naar de bijlage van de gids met best practices.

Release 21.1 - februari 2021 release-21-1---february-2021

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

E-mailfeedbackservice - Meer informatie

Verbeteringen in de Adobe Experience Manager-integratie - Meer informatie

Uniforme Experience Cloud-interface - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Er is informatie toegevoegd over het zoeken naar een profiel op basis van het veld E-mail, Voornaam, Achternaam of een aangepast veld. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de nieuwe functie GetOption waarmee u de waarde van een opgegeven functie kunt retourneren wanneer u een workflow met externe parameters aanroept. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de nieuwe uitvoervariabele filesCount die beschikbaar is na het gebruik van een Transfer file-activiteit. Meer informatie

De sectie E-mailkanaal configureren is bijgewerkt om te verduidelijken wat de meest recente toepasselijke e-mailinstellingen zijn. Enkele oudere parameters die nog worden gebruikt voor bepaalde klanten, worden onder aan deze pagina weergegeven. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over hoe u ervoor kunt zorgen dat een geplande workflow niet opnieuw wordt gepland als er nog een of meer taken uit een vorige uitvoering in behandeling zijn. Meer informatie

December 2020 doc-updates-december-2020

De functie voor voorspellende onderwerpregels is nu verouderd. Meer informatie

De sectie Aan de slag met transactionele berichten omvat nu verbeterde schema's voor een beter inzicht in het proces.

Er is nu een volledig gebruiksscenario beschikbaar om het implementatieproces voor transactionele berichten te illustreren. Meer informatie

De sectie Privacy is hierheen verplaatst.

Er is een nieuwe pagina voor Toegankelijkheid beschikbaar: hier vindt u meer informatie over toegankelijkheidsondersteuning in de Adobe Campaign Standard-werkruimte. Meer informatie

Er is een waarschuwing toegevoegd dat, voor optimale prestaties, het aantal gepubliceerde transactionele berichten onder de 100 moet blijven. Meer informatie

De pagina voor het protocol en de instellingen voor de sms-connector is hierheen verplaatst.

De sectie Productlijsten gebruiken in een transactioneel bericht is hierheen verplaatst.

November 2020 doc-updates-november-2020

De sectie Persoonsgegevens en persona’s is bijgewerkt met een gebruiksscenario om te laten zien hoe de verschillende persona’s interactie hebben wat betreft privacy. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd met veelgestelde vragen over privacy. Meer informatie

De sectie Privacy is verplaatst en aangevuld met twee nieuwe pagina's: Privacybeheer en Verzoeken om toegang tot persoonsgegevens.

De sectie Transactionele berichten heeft een nieuwe indeling en staat nu op één plaats voor betere navigatie. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd aan de sectie Adobe Experience Platform-gegevensconnector over de validatiefout bij gegevenstoewijzing in verband met privacybeheer en hoe u dit probleem kunt oplossen.

Release 20.4 - oktober 2020 release-20-4---october-2020

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Controlegroepen - Meer informatie

Externe API (OAuth-ondersteuning) - Meer informatie

Journey AI-integratie - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De sectie over het aanroepen van een workflow met externe parameters is verrijkt met nieuwe functies die beschikbaar zijn in de expressie-editor. Meer informatie

Er is een aanbeveling toegevoegd aan de best practices voor workflows over het aantal te gebruiken activiteiten per workflow. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over best practices voor levering. Meer informatie

Er is een sectie toegevoegd waarin de nieuwe filters worden beschreven waarmee de gebeurtenisconfiguraties kunnen worden doorzocht op basis van hun status en de laatste keer dat een gebeurtenis is ontvangen. Meer informatie

September 2020 doc-updates-september-2020

De sectie over transactionele berichten voor gebeurtenissen is opnieuw ingedeeld en verhelderd. Meer informatie

Er is een opmerking toegevoegd om gebruikers te waarschuwen voor machtigingsbeperkingen wat de toegang tot logboeken betreft. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd waarin het proces van het maken van een nieuw merk nader wordt beschreven. Meer informatie

De nieuwe Campaign Standard-Microsoft Dynamics 365-integratie is nu beschikbaar. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over anonieme bronnen in het rapport Actieve profielen. Meer informatie

Augustus 2020 doc-updates-august-2020

Er is een bijgewerkte sectie over het leren werken met transactionele berichten beschikbaar. Meer informatie

De sectie Beperkingen voor transactieberichten is hierheen verplaatst.

De sectie De verzending voorbereiden is hierheen verplaatst.

Juli 2020 doc-updates-july-2020

Er is een nieuwe sectie toegevoegd met richtlijnen voor Campaign Standard-bewaking. Meer informatie

De sectie over externe API-beveiligingen en -beperkingen is bijgewerkt. Meer informatie

De overzichtspagina van privacybeheer is bijgewerkt met informatie over de Thaise wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (PDPA) en de Braziliaanse Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Meer informatie

De handleiding voor mobiele kanalen is opnieuw ingedeeld en verbeterd. Er is een nieuwe handleiding over het configureren van mobiele kanalen toegevoegd met technische documentatie over mobiele configuratie. Meer informatie

De pagina Privacybeheer in Campaign Standard is bijgewerkt, onder andere met een toelichting op hoe privacyaanvragen kunnen worden beheerd via de integratie met de Privacy-kernservice. Meer informatie

Nieuwe AI-mogelijkheden voor e-mails: verzendingstijd optimaliseren en profielscores. Meer informatie

Juni 2020 doc-updates-june-2020

Gebruiksscenario’s voor workflows zijn bijgewerkt en opnieuw ingedeeld in thematische secties. Meer informatie

Er zijn gebruiksscenario’s toegevoegd voor het versleutelen en ontsleutelen van data met workflows voor Configuratiescherm en Campaign.

Verwijzingen naar de oude ondersteuningswebsite zijn vervangen door de nieuwe URL. Meer informatie

Aangepaste Litmus-accountconfiguratie is verwijderd uit de Inbox-rendermogelijkheden. Meer informatie

Campaign Standard - Integratie met Microsoft Dynamics 365 is momenteel niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe connector ontwikkeld die in de toekomst beschikbaar zal zijn. De desbetreffende Help-pagina’s zijn verwijderd. Meer informatie

Mei 2020 doc-updates-may-2020

De overzichtspagina van Campaign Standard is uitgebreid en opnieuw ingedeeld volgens thematische onderwerpen. Meer informatie

De sectie E-mailkanaalparameters is verder verduidelijkt met informatie over de toegestane maskervelden en de id van de leveringsrapporten. Meer informatie

Configuratie van een mobiele applicatie met Adobe Experience Platform-SDK’s is nu beschikbaar in de kerndocumentatie en bevat meer informatie over de technische workflow voor de synchronisatie van de mobiele app AEPSDK in Launch. Meer informatie

Release 20.3 - mei 2020 release-20-3---may-2020

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Thaise wet op de bescherming van persoonlijke data (PDPA) - Meer informatie

Externe API-activiteit (GA) - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Er is informatie toegevoegd in het veld History in days in de eigenschappen van workflows waarin nu bestanden zijn opgenomen die door de activiteit Transfer file zijn gedownload. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd aan de sectie over profielvervanging met betrekking tot de limiet van 500 tekens voor het voorvoegsel van de onderwerpregel. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie over privacy en toestemming aan de kerndocumentatie toegevoegd. Meer informatie

Er is een gebruiksscenario toegevoegd waarmee u e-mailberichten van de oude editor kunt converteren naar Email Designer. Meer informatie

Er is een sectie met vaak gestelde vragen over Email Designer toegevoegd. Meer informatie

April 2020 doc-updates-april-2020

De documentatie over de integratie van Microsoft Dynamics 365 met Adobe Campaign Standard is nu beschikbaar in de kerndocumentatie. Meer informatie

Er zijn extra bronnen toegevoegd aan de startpagina van de documentatie. Meer informatie

Er is informatie over de Experience Cloud ID Service (ECID) toegevoegd aan de documentatie van de Adobe Experience Platform-gegevensconnector.

De sectie over transactionele berichten bevat verbeterde informatie over het openen van de meest recente transactionele gebeurtenissen en bijgewerkte schermafbeeldingen. Meer informatie

De documentatie over typologieën en typologieregels is verbeterd en bijgewerkt met aanvullende informatie over ingebouwde typologieregels. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de actie File listing van de activiteit Transfer file. Meer informatie

De documentatie over nieuwe pogingen na een tijdelijke leveringsfout is bijgewerkt met meer details over hoe nieuwe pogingen worden beheerd zodra is bijgewerkt naar de Enhanced MTA. Meer informatie

De sectie voer het verwijderen van een transactioneel bericht is verbeterd en verduidelijkt. Meer informatie

De sectie Voorbeelden van leveringen weergeven is bijgewerkt met voorbeelden van mobiele leveringen. Meer informatie

Er is een best practice toegevoegd over transactionele berichten en het verwijderen van ongebruikte realtimegebeurtenissen. Meer informatie

De sectie over het configureren van het e-mailkanaal is bijgewerkt met uitleg over alle e-mailinstellingen die nu worden beheerd door de Enhanced MTA van Adobe Campaign. Meer informatie

De sectie over transactionele berichten is bijgewerkt met verdere informatie over de rechten die nodig zijn om gebeurtenisconfiguraties te bewerken en over het verrijken van verzamelingen in transactionele berichten. Meer informatie.

Release 20.2 - april 2020 release-20-2---april-2020

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Azure Blob-integratie - Meer informatie

E-mails testen met doelprofielen - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Er is een beperking toegevoegd aan het renderen van in-app-berichten. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het gebruik van aggregaten in een activiteit Query. Meer informatie

De beperking is toegevoegd met MCPNS bij het configureren van een mobiele app. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie met configuratierichtlijnen toegevoegd aan de beheerhandleiding. De sectie over compatibele browsers en besturingssystemen is verplaatst van de handleiding Aan de slag naar deze sectie. De technische opmerking over netwerkeindpunten van Campaign Standard is ook toegevoegd aan deze sectie. Meer informatie

Er is nu een nieuwe sectie beschikbaar waarin wordt beschreven hoe u een gebeurtenisconfiguratie kunt verwijderen. Meer informatie

De secties over transactionele berichten zijn bijgewerkt om kleine updates en verbeteringen in de gebruikersinterface weer te geven. Meer informatie

De informatie over externe API-activiteitsbeveiliging is bijgewerkt. Meer informatie

Maart 2020 doc-updates-march-2020

Er is meer gedetailleerde informatie over de Enhanced MTA toegevoegd aan de kerndocumentatie, in het bijzonder betreffende de regels voor e-mailverwerking en de kwalificatieregels voor niet-bezorging. Meer informatie

De sectie met betrekking tot archivering met Email BCC is verplaatst en bijgewerkt. Meer informatie

De documentatie over het configureren van een mobiele app en de bijbehorende pagina’s zijn bijgewerkt om de afschaffing van SDK V4 weer te geven. Meer informatie

De documentatie over de Adobe Experience Manager-integratie met Adobe Campaign Standard is bijgewerkt en verbeterd. Meer informatie

De documentatie over de Email Designer van Campaign en de bijbehorende pagina’s zijn bijgewerkt om de afschaffing van Adobe Creative SDK weer te geven. Meer informatie

Er is nu een nieuwe sectie beschikbaar die specifiek is gewijd aan best practices voor het Campaign Standard-datamodel. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd aan het ingebouwde recht Workflow. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het History in days field dat beschikbaar is in de eigenschappen van workflows. Meer informatie

Release 20.1 - februari 2020 release-20-1---february-2020

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Adobe Experience Platform-gegevensconnector (bèta)

Audience Destinations (bèta)

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De documentatie over privacybeheer is bijgewerkt met informatie over het maken van een veld voor uitschrijving bij CCPA voor aangepaste profielresources. Meer informatie

De releaseopmerkingen zijn opnieuw ingedeeld en verbeterd. Meer informatie

Er is informatie met betrekking tot de beveiligingsgroep Beheerders toegevoegd waarin wordt opgegeven dat de organisatorische eenheid All (all) eraan is toegewezen en niet kan worden gewijzigd. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het definiëren van een specifieke tijdzone die standaard in een workflow moet worden gebruikt. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd aan de handleiding over het werken met API’s met betrekking tot de nieuwe parameter _forcePagination=true, zodat u paginering op grote tabellen kunt uitvoeren. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie beschikbaar waarin de waarschuwingen worden beschreven die in een berichtdashboard kunnen worden weergegeven. Meer informatie

De documentatie over de Enhanced MTA van Adobe Campaign waarin de geüpgradede verzendinfrastructuur wordt beschreven die voor een betere leverbaarheid, productie en afhandeling van niet-bezorgde e-mails zorgt, is nu beschikbaar. Meer informatie

Er zijn notities toegevoegd om aan te geven dat de URL’s van de applicatieserver en de spiegelpaginaserver veilig moeten zijn zodat de voorbeelden van de landingspagina en de spiegelpagina vanuit de Campaign-gebruikersinterface kunnen worden weergegeven. Meer informatie

De sectie voor het exporteren van logboeken is bijgewerkt om de beschikbaarheid van de id van het leveringslogboek in de resources voor leveringslogboeken en traceringslogboeken weer te geven zodat voor elk logboek een unieke id kan worden geëxporteerd. Meer informatie

Januari 2020 doc-updates-january-2020

De documentatie over afleverbaarheid is bijgewerkt met een nieuw gedeelte over IP-certificering.

Er is een nieuwe sectie beschikbaar waarin wordt beschreven hoe u een workflow voor levering tussen kanalen kunt maken. Meer informatie

De sectie over de berekening van indicatoren voor dynamische rapporten is bijgewerkt. Meer informatie

Er is een nieuwe pagina toegevoegd met algemene richtlijnen voor mobiele leveringen in Adobe Campaign Standard. Meer informatie

De documentatie over het werken met Campaign en Experience Manager is bijgewerkt met een nieuwe sectie met Tips over het gebruik van de Experience Manager-integratie met Campaign. Meer informatie

De startpagina met documentatie over API’s is verbeterd en bevat nu omleidingen naar de verschillende onderwerpen. Meer informatie

November - december 2019 doc-updates-december-2019

De documentatie over het configureren van externe S3-accounts is bijgewerkt. Meer informatie

De sectie over het ontwerpen van e-mailcontent is opnieuw ingedeeld. Meer informatie

De handleiding om aan de slag te gaan met leverbaarheid is in de kerndocumentatie geïntegreerd en bijgewerkt. Meer informatie

De handleiding om aan de slag te gaan met het exporteren en importeren van aangepaste resources is in de kerndocumentatie geïntegreerd. Meer informatie

Er is een nieuw gebruiksscenario toegevoegd waarin wordt beschreven hoe u een controlegroep maakt met behulp van een workflow in Campaign Standard.

De informatie met betrekking tot de eigenschappen van landingspagina’s is verplaatst naar een specifieke sectie. Meer informatie

De documentatie voor het Configuratiescherm is geïntegreerd in de nieuwe collaboratieve documentatieset. Meer informatie

De tabel voor de berekening van indicatoren is bijgewerkt. Meer informatie

De set met documentatie over API’s is geïntegreerd in de documentatie van Campaign Standard.Meer informatie

De sectie om aan de slag te gaan met het maken van gepersonaliseerde e-mail is verplaatst en bijgewerkt. Meer informatie

De handleiding om aan de slag te gaan met best practices voor levering is bijgewerkt. Meer informatie

Het datamodel is geïntegreerd in de documentatie van Campaign Standard. Meer informatie

Het nieuwe API-eindpunt /customResources is aan de API-documentatie toegevoegd.Meer informatie

Release 19.4 - oktober 2019 release-19-4---october-2019

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

California Consumer Privacy Act (CCPA) - Meer informatie

Microsoft Dynamics 365-integratie (GA) - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De lijst met foutberichten voor Adobe Campaign is bijgewerkt. Meer informatie

De handleiding om aan de slag te gaan met de AVG is verbeterd en verrijkt. Het is nu een documentatie over privacybeheer, waaronder AVG en CCPA. Meer informatie

Er is een nieuw diagram toegevoegd waarin het proces voor het publiceren van transactionele berichten wordt beschreven. Meer informatie

De handleiding om aan de slag te gaan met best practices voor levering is verplaatst en bijgewerkt. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd. Deze sectie biedt een overzicht van de verschillende methoden waarmee u de Campaign Standard-database kunt verrijken. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd waarin wordt beschreven hoe u koppelingen met Email Designer kunt opmaken. Meer informatie

Er is informatie over privacy toegevoegd aan de API-documentatie. Klik hier

September - oktober 2019 doc-updates-october-2019

Er is een nieuwe sectie toegevoegd met betrekking tot Campaign Standard-instellingen. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd waarin wordt beschreven hoe u een automatische aangepaste bevestigings-e-mail kunt verzenden naar profielen die geabonneerd zijn op een specifieke service. Meer informatie

De sectie over transactionele berichten is gewijzigd en bevat nu de meest recente gebruikersinterface-updates, waaronder het bewerken van content met Email Designer. Meer informatie

Het hoofdstuk over landingspagina’s is gereorganiseerd. Het is ook uitgebreid met een nieuwe sectie waarin de stappen over het instellen van een landingspagina worden beschreven. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd aan de sectie over pushmeldingen met informatie over het maken en bijwerken van profieldata op basis van abonnementsdata voor mobiele apps. Meer informatie

Er is een nieuw voorbeeld toegevoegd waarin wordt getoond hoe u een e-mail verzendt met aanvullende data die zijn opgehaald uit een activiteit voor het laden van een bestand. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over het gebruik van overvullingen. Meer informatie.

Er is een opmerking toegevoegd over de optie Launch_URL_Campaign op de pagina over het configureren van een mobiele app met behulp van Adobe Experience Platform SDK’s. Meer informatie

De handleiding over Email Designer is opnieuw ingedeeld. Meer informatie

Augustus 2019 doc-updates-august-2019

Er is een nieuwe sectie toegevoegd met gebruiksscenario’s voor workflows waarin de nadruk ligt op query’s. Meer informatie

Er is een procedure toegevoegd aan de sectie voor het oplossen van workflowproblemen over het weergeven van SQL-query’s op het tabblad Logboek. Meer informatie

Er is een nieuw Help-artikel toegevoegd met informatie over subdomeinen en certificaatbeheer in het Configuratiescherm. Meer informatie

De sectie waarin de contentsjablonen en fragmenten worden beschreven, is bijgewerkt. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over het opslaan van e-mailcontent als sjabloon in Email Designer. Meer informatie

Release 19.3 - juli 2019 release-19-3---july-2019

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Externe API-activiteit (openbare bètaversie) - Meer informatie

Rapport over workflowsegmenten - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De handleiding over de implementatie van Campaign Standard is nu live.Meer informatie

Er is een reeks nieuwe Help-artikelen gemaakt over de implementatie en het gebruik van de Microsoft Dynamics 365-connector. Merk op dat deze eigenschap momenteel beperkt beschikbaar is.Meer informatie

Er is een opmerking toegevoegd aan de sectie over het aanroepen van een workflow met parameters betreffende de voorbereiding van de levering en de bijbehorende aggregatieperiode.

Er is informatie toegevoegd over hoe u het label van een levering kunt aanpassen met gebeurtenisvariabelen die zijn gedeclareerd in de activiteit Extern signaal van de workflow. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd waarin wordt uitgelegd hoe u een gebruiker maakt in Adobe Campaign Standard. Meer informatie

Er is nu een nieuw artikel beschikbaar met tips voor het vereenvoudigen van marketingcampagnes, waaronder koppelingen naar productdocumentatie en tutorialvideo’s.Meer informatie

Er is een oplossing toegevoegd voor problemen met dynamische rapportage. Meer informatie

Er is een diagram toegevoegd waarin wordt uitgelegd hoe de verschillende in-app-sjablonen persoonlijke data verwerken. Meer informatie

De sectie over het opslaan van e-mailcontent als een fragment in Email Designer is bijgewerkt. Meer informatie

Er is een waarschuwing toegevoegd over de invloed van extra spaties op de indeling van e-mailcontent. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over de aanbevolen updates voor Email Designer. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over best practices voor workflows. Meer informatie

De lijst met foutberichten voor Campaign Standard en Classic is bijgewerkt. Meer informatie

Er is een waarschuwing toegevoegd in de documentatie over aangepaste resources. We raden u aan maximaal 30 tekens te gebruiken voor aangepaste resource-id’s. Dit geldt ook voor aangepaste resourcevelden, sleutels, indexen en koppelingen. Meer informatie

Juni - juli 2019 doc-updates-2019

Er is een nieuwe pagina toegevoegd over de beperkingen voor landingspagina’s. Meer informatie

Er is een gebruiksscenario toegevoegd over het aanroepen van een profiel met een samengestelde identificatiesleutel. Meer informatie

Er is een aanbeveling toegevoegd betreffende het gebruik van terugkerende leveringen zonder aggregatieperiode bij het aanroepen van een workflow met parameters. Meer informatie

De lijst met foutberichten voor Campaign Standard en Classic is bijgewerkt. Meer informatie

Er is een waarschuwing toegevoegd in de documentatie over aangepaste resources. We raden u aan maximaal 30 tekens te gebruiken voor aangepaste resource-id’s. Dit geldt ook voor aangepaste resourcevelden, sleutels, indexen en koppelingen. Meer informatie

Release 19.2 - mei 2019 release-19-2---may-2019

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Configuratiescherm - Meer informatie

Lokale meldingen - Meer informatie

Workflowverbetering - Een payload toevoegen aan de activiteit Extern signaal - Meer informatie

Verbetering voor landingspagina’s - Google reCAPTCHA - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Het artikel over delegering van domeinnamen is bijgewerkt. Meer informatie

Er is een nieuw artikel gepubliceerd over de planning van releases om toekomstige releasedatums te delen. Meer informatie

De contextafhankelijke Help-koppelingen die rechtstreeks beschikbaar zijn in Adobe Campaign, zijn bijgewerkt.

De volgende pagina wordt de officiële pagina met video’s voor Adobe Campaign Standard.

Er is een sectie toegevoegd over dataretentie, inclusief de standaardretentiewaarden voor standaardtabellen. Meer informatie

Er is een sectie toegevoegd over updates en onderhoudsbewerkingen. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de nieuwe sorteeroptie in de activiteit Bestand overdragen. Meer informatie

De documentatie over REST API’s is bijgewerkt:

  • Er is een nieuwe sectie toegevoegd met algemene informatie over waarom Campaign Standard REST API’s worden gebruikt.
  • Er is een verzameling van vooraf ontworpen API-aanvragen ter beschikking gesteld, waarin veelvoorkomende gebruiksscenario’s worden beschreven.
  • Er is een nieuwe sectie toegevoegd over het beheren van organisatorische eenheden.
  • Er is informatie toegevoegd over het maken van een service.
  • Er is informatie toegevoegd over het aanroepen van een workflow met parameters.

Er is informatie toegevoegd over de nieuwe testactiviteit. Meer informatie

De handleiding over automatisering is bijgewerkt met koppelingen naar gerelateerde workflowactiviteiten. Meer informatie

De sectie over de berekening van indicatoren voor dynamische rapporten is bijgewerkt. Meer informatie

Er is een tabel over compatibiliteit voor dynamische rapportage toegevoegd om de compatibiliteit tussen dimensies en metrische data beter te begrijpen. Meer informatie

De lijst met functies voor workflows is bijgewerkt. Meer informatie

Het hoofdstuk over het ontwerpen van content is gereorganiseerd en uitgebreid met een nieuwe sectie waarin duidelijk de verschillende methoden worden beschreven voor het ontwerpen van een e-mail met Email Designer aan de hand van bestaande content. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over het opslaan van e-mailcontent als een fragment in Email Designer. Meer informatie

De sectie over het beheren van koppelingen is bijgewerkt met aanvullende informatie over het beheren van bijgehouden URL’s in Email Designer. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd waarin het specifieke proces voor het opnieuw proberen van transactionele berichten wordt beschreven. Meer informatie

De sectie over het publiceren van een resource met API-extensie is verduidelijkt en bijgewerkt met de meest recente wijzigingen in de gebruikersinterface. Meer informatie

De naam en de indeling van de sectie over het archiveren van e-mailberichten zijn gewijzigd. Meer informatie

De sectie over het maken van een e-mailbericht is bijgewerkt om de meest recente interfacewijzigingen weer te geven. Meer informatie

Het Knowledge Base-artikel over het protocol en de instellingen van de sms-connector is bijgewerkt met de nieuwe optie die is toegevoegd aan het externe sms-account om het aantal MTA-instanties die met de SMPP-provider mogen verbinden, te beperken.

De handleiding Aan de slag is uitgebreid en opnieuw ingedeeld. Meer informatie

De pagina met afgeschafte en verwijderde functies is bijgewerkt. Meer informatie

De sectie over integratie met Dreamweaver is bijgewerkt en verbeterd. Meer informatie

Release 19.1 - februari 2019 release-19-1---february-2019

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Verbeteringen voor rapportage van pushkanalen - Meer informatie

Launch-integratie voor mobiele apps - Meer informatie

In-app-berichten voor mobiele apps - Meer informatie

Workflowverbeteringen - U vindt meer informatie hier en hier

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De nieuwe onboardingervaring voor het maken van e-mailcontent en andere verbeteringen voor Email Designer zijn toegevoegd aan het hoofdstuk voor het bewerken van e-mailcontent. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over beperkingen voor transactionele berichten. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd waarin de verschillende opties voor het schrijven van e-mailberichten in Adobe Campaign worden vergeleken. Meer informatie

De sectie voor het maken van aangepaste contentblokken is uitgebreid met informatie over het maken van doeldimensies. Meer informatie

Er is een waarschuwing toegevoegd waarin wordt aangegeven dat Email Designer geen ondersteuning biedt voor Internet Explorer 11. Meer informatie

Er zijn waarschuwingen over het maken van nieuwe concepten toegevoegd aan de sectie voor het verwijderen van een resource. Meer informatie

Het hoofdstuk over het toevoegen of uitbreiden van een resource is bijgewerkt. Meer informatie

Er is een gebruiksscenario toegevoegd over het uitbreiden van de aangepaste resource van een profiel. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het koppelen van aangepaste resources. Meer informatie

Er is een nieuwe technische opmerking toegevoegd over het weergeven van een afbeelding vanaf een pushmelding in Adobe Campaign Standard. Meer informatie

Er is een nieuwe technische opmerking toegevoegd over de implementatie van historypushtracering. Meer informatie

De lijst met foutberichten voor Campaign Standard en Classic is bijgewerkt. Meer informatie

De documentatie over de integratie van Triggers met Campaign is bijgewerkt. Meer informatie

De contextafhankelijke Help-koppelingen die rechtstreeks beschikbaar zijn in Adobe Campaign, zijn bijgewerkt.

Er is een opmerking toegevoegd over het toevoegen van een tijdstempel aan de naam van het bestand dat de afwijzingen bevat. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het importeren van velden die bestaan uit kolommen met een vaste lengte. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de optie waarmee u de afwijzingen in een bestand kunt behouden. Met deze optie kunt u nu een naverwerkingsfase toepassen op het bestand dat de afwijzingen bevat. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over het dupliceren van workflowactiviteiten via kopiëren en plakken. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de nieuwe optie in de activiteiten Query (Meer informatie) en Segmentatie (Meer informatie) waarmee u een uitgaande overgang na de activiteit kunt toevoegen als er geen data worden opgehaald.

Er is informatie toegevoegd in de sectie over de activiteit Data bijwerken voor het nieuwe veld Batch size waarmee u de maximale batchgrootte kunt definiëren voor de data die moeten worden geüpload. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd in de sectie over de activiteit Bestand extraheren voor de nieuwe optie waarmee u het genereren van een bestand kunt uitschakelen als de uitgaande overgang leeg is. Meer informatie

Release 19.0 - januari 2019 release-19-0---january-2019

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Algemene beschikbaarheid van Email Designer - Meer informatie

Productlijsten in transactionele e-mails - Meer informatie

Mobiele weergave in Email Designer - Meer informatie

Bètaverbeteringen in in-app-berichten - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De handleiding voor het ontwerpen van content is bijgewerkt met informatie over de algemene beschikbaarheid van Email Designer en de afschaffing van de verouderde editor voor e-mailcontent. Meer informatie

De documentatie voor in-app-berichten en pushmeldingen is bijgewerkt.

Er is meer informatie toegevoegd over de verschillende typen doelgroepen in Adobe Campaign. Meer informatie

Het hoofdstuk over gebruikers en beveiliging is bijgewerkt om de afschaffing van geografische eenheden weer te geven. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de nieuwe optie in de activiteit Data laden waarmee u een naverwerkingsfase kunt toepassen op het bestand dat de afgewezen records bevat (bijvoorbeeld compressie in zip-indeling). Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het nieuwe veld in de activiteit Data bijwerken waarmee u de maximale batchgrootte voor de te uploaden data kunt configureren. Meer informatie

De documentatie over het importeren van content vanaf een URL is bijgewerkt met informatie over Email Designer.

Microsoft Edge (de meest recente versie) is toegevoegd aan de lijst met compatibele browsers voor computers. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de nieuwe optie in de activiteit Bestand extraheren die verhindert dat een bestand wordt gegenereerd als de binnenkomende overgang leeg is. Meer informatie

De sectie over het configureren van een mobiele app met SDK V4 is hier geplaatst.

De sectie over het configureren van een mobiele app met Adobe Experience Platform SDK’s is hier geplaatst.

Video’s zijn bijgewerkt en hier geplaatst.

De sectie over het type gebruikers is bijgewerkt. Meer informatie

Release 18.9 - september 2018 release-18-9---september-2018

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

In-app-berichten (bèta) - Meer informatie

Adobe Launch-integratie voor mobiele apps (bèta) - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De handleiding over pushmeldingen is bijgewerkt met interfacewijzigingen. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het verwijderen van een doelgroep. Meer informatie

De sectie over het ingebouwde rapport voor pushmeldingen is bijgewerkt. Meer informatie

Release 18.7 - juli 2018 release-18-7---july-2018

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Markering voor hoge prioriteit en typologisch filter voor abonnees van mobiele apps.

Geautomatiseerde content importeren van een URL tijdens het voorbereiden. Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Er is een nieuwe technische opmerking toegevoegd over het protocol en de instellingen van de sms-connector. Meer informatie

De Experience Manager-integratie is bijgewerkt met de Adobe Campaign-documentatie. Meer informatie

De handleiding voor het ontwerpen van content is volledig gereorganiseerd, in het bijzonder om de twee editors weer te geven waarmee u content voor e-mails kunt ontwerpen. Meer informatie

Leer hoe u externe content eenvoudig volledig bewerkbaar maakt met de Creative SDK door fragmenten te maken van uw bestaande e-mails. Meer informatie

De lijst met HTML-kenmerken voor volledige compatibiliteit met de Creative Designer is nu beschikbaar in deze sectie.

Er is informatie toegevoegd over de standaardtaal voor meertalige sjablonen. Meer informatie

De gebruikershandleiding en de beveiligingsgids zijn bijgewerkt om de afschaffing van de ondersteuning voor geografische eenheden voor nieuwe Campaign Standard-instanties en voor bestaande instanties zonder geografische eenheden vanaf de release 18.7 weer te geven. Meer informatie

Release 18.6 - juni 2018 release-18-6---june-2018

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

De API-documentatie is bijgewerkt met informatie over de API voor historie. Er is een gebruiksscenario toegevoegd over het ophalen van de spiegelpagina voor een levering die naar een profiel is verzonden. Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De documentatie over de integratie van Triggers met Campaign is bijgewerkt en gereorganiseerd. Meer informatie

Er is een stapsgewijs gebruiksscenario toegevoegd voor het maken van een aangepaste profieldimensie. Meer informatie

De documentatie over het werken met Campaign en Audience Manager of de People-kernservice is gereorganiseerd. Meer informatie

De roldefinitie voor het voorbereiden van leveringen is bijgewerkt. Meer informatie

Er is een voorbeeld toegevoegd in de sectie over de activiteit Query voor het targeten van profielen die op een specifieke koppeling in een levering hebben geklikt. Meer informatie

Er is een sectie in de API-documentatie toegevoegd betreffende aangepaste filters. Meer informatie

Release 18.5 - mei 2018 release-18-5---may-2018

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

AVG: kernservice-integratie - Meer informatie

Pushverbeteringen - Gedetailleerde leveringsfeedback - Meer informatie

Extensie voor leveringslogboeken - Meer informatie

Dynamische rapportage met aangepaste profieldata - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De lijst met metrische data van Campaign die zich in Analytics bevinden, is toegevoegd. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de optie Licences in het menu Administration. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het gebruik van aangepaste velden in een pushmelding. Meer informatie

De stapsgewijze handleiding met best practices voor leveringen is bijgewerkt. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het bijhouden van logboektypen. Meer informatie

De sectie over de activiteit Query is bijgewerkt met queryvoorbeelden. Meer informatie

De naam van de sectie voor lijsten met ongewenste adressen is gewijzigd in ‘Opt-in- en opt-outprocessen begrijpen’. De sectie is bijgewerkt met informatie over het beheren van opt-ins voor specifieke kanalen en het instellen van landingspagina’s om opt-ins en opt-outs te beheren. Meer informatie

Ontdek de best practices voor het gebruik van door Adobe gehoste SFTP-servers. Meer informatie

De lijst met ondersteunde SKU’s voor Analytics voor de integratie met Triggers is bijgewerkt. Meer informatie

Sommige pagina’s van de documentatie over de contenteditor zijn samengevoegd voor een duidelijker overzicht van de verschillende beschikbare acties. Meer informatie

Release 18.3 - maart 2018 release-18-3---march-2018

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (AVG) - Meer informatie

Creative Designer voor e-mail - Meer informatie

Meertalige pushleveringen - Meer informatie

Gebruik van aangepaste resources in transactionele berichten - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De API voor de AVG groepeert functies die de automatische verwerking van AVG-verzoeken toestaan. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het zodanig instellen van landingspagina’s dat uw ontvangers op de lijst met ongewenste adressen kunnen worden gezet. Meer informatie

De sectie over het configureren van transactionele berichten is gereorganiseerd en er is een stapsgewijs gebruiksscenario toegevoegd.

Er is een technische opmerking toegevoegd over het genereren van een meertalig CSV-bestand voor pushmeldingen. Meer informatie.

Er is informatie toegevoegd over de importsjabloon voor het bijwerken van quarantaines en leveringslogboeken voor direct mail. Meer informatie

De lijst met technische workflows is bijgewerkt. Meer informatie

De sectie van de planneractiviteit is bijgewerkt. Meer informatie

De lijst met Help-materialen voor de integratie van Campaign met andere Adobe-oplossingen is bijgewerkt. Meer informatie.

De contextafhankelijke hulp in het product voor Campaign Standard is bijgewerkt.

Release 18.2 - februari 2018 release-18-2---february-2018

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Abonnementsservices - Een lijst met profielen inschrijven of uitschrijven op meerdere services - Meer informatie

De activiteit Verrijking - Data verrijken op basis van eerdere overgangen - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De meeste URL’s voor de integratie van Campaign met andere Adobe-oplossingen zijn gewijzigd. Controleer uw bladwijzers. Meer informatie

Het datamodel v1 is nu beschikbaar met de SQL-structuur voor ingebouwde resources - Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het voorbereiden van een bericht in een levering - Meer informatie

De releaseopmerkingen zijn opnieuw ingedeeld over meerdere pagina’s, zodat u een globaler overzicht van alle verschillende releases krijgt.

De sectie Working with typologies is bijgewerkt voor een verbeterde zichtbaarheid. Meer informatie

Er is een nieuwe optie beschikbaar waarmee u betere prestaties kunt behalen bij het definiëren van veel aanvullende data in een Query. Meer informatie

Het voorbeeld voor het importeren van profielen is bijgewerkt en bevat nu een aantal tips zodat uw profielen direct mails kunnen ontvangen. Meer informatie

Er is een nieuwe activiteit beschikbaar in workflows: de activiteit Enrichment. Meer informatie

De activiteit Subscription Services is bijgewerkt om meer gebruiksscenario’s te ondersteunen, inclusief het gebruiken van één bestand om abonnementen op meerdere services bij te werken. Meer informatie

Er is een stapsgewijs gebruiksscenario toegevoegd voor het voorbereiden van een levering. Meer informatie

De sectie met de lijst met autorisaties is verwijderd. Meer informatie (pdf).

Er is een stapsgewijs gebruiksscenario toegevoegd voor het gebruiken van automatische antwoorden voor sms’en. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over hoe u een levering in een terugkerende workflow kunt verzenden afhankelijk van de tijdzones van de gebruikers. Meer informatie

De sectie Customizing a push notification is opnieuw ingedeeld met stapsgewijze gebruiksscenario’s. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over het beheer van lijsten met ongewenste adressen. Meer informatie

De informatie over leveringsfouten en quarantaines is bijgewerkt. Meer informatie

Er zijn nieuwe secties toegevoegd over doeltoewijzingen en doeldimensies en resources.

Release 18.1 - januari 2018 release-18-1---january-2018

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Beheer van rapporten inzake moeheidsregels - Meer informatie

Delen van rapporten - Meer informatie

Pushverbeteringen - U vindt meer informatie hier en hier

Voor tijdzones geoptimaliseerde leveringen - Meer informatie

Triggeren van de activiteit API-signaal - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De sectie over het maken van services is bijgewerkt. Meer informatie

Er zijn gebruiksscenario’s toegevoegd voor een beter begrip van beveiligingsgroepen en eenheden. Meer informatie

Verbeterde definities en berekeningen van dimensies, metrische data en segmenten in dynamische rapporten. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het ophalen van binnenkomende sms-berichten met een workflow. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de instellingen voor historische data van de activiteit Bestand overdragen. Meer informatie

De instructies om de integratie met Audience Manager of de People-kernservice te configureren zijn bijgewerkt. Meer informatie

Release 17.10 - oktober 2017 release-17-10---october-2017

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Beheer van moeheidsregels - Meer informatie

Content maken: Importeren van een URL - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Het A/B-testvoorbeeld is bijgewerkt. Meer informatie

Er is een nieuwe technische opmerking toegevoegd over het maken of bijwerken van profieldata wanneer een mobiele app data over het verzamelen van PII verzendt. Meer informatie

Er is een sectie toegevoegd over nieuwe mogelijkheden voor exporttracering. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over het exporteren van ingebouwde pakketten. Meer informatie

De definitie en voorbeelden van externe accounts zijn bijgewerkt. Meer informatie

Er zijn verschillende schermafbeeldingen toegevoegd om de veranderingen in de categorieën van de query-editor weer te geven.

De sectie Leveringswaarschuwingen is verplaatst en gereorganiseerd.

De sectie over aangepaste resources is verduidelijkt en bevat nu een meer gedetailleerde procedure voor het definiëren van filters.

De technische opmerking over de integratie van de Adobe Marketing Cloud Mobile SDK met een mobiele app om Adobe Campaign Standard-pushmeldingen te ontvangen, is bijgewerkt en verduidelijkt.

Er is een technische opmerking toegevoegd over de structuur van de payload die in een mobiele app is ontvangen. Meer informatie.

De sectie over de configuratie van pushkanalen is bijgewerkt met nieuwe payloaddata over de versie van het besturingssysteem die moeten worden toegevoegd wanneer terugpostbewerkingen worden gedefinieerd in de Adobe Mobile Services-interface.

De sms-documentatie is bijgewerkt en er is enige verduidelijking toegevoegd aan de sectie over automatisch sms-antwoorden.

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over workflowbeheer via de API. Meer informatie

Er is een nieuwe sectie toegevoegd over primaire sleutels en het gebruik van een bedrijfs-id als sleutel in de API. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over eenvoudige en meervoudige filters in de API. Meer informatie

Release 17.9 - september 2017 release-17-9---september-2017

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Bibliotheek van e-mailsjablonen - Meer informatie

Dynamische rapportage met profieldata - Meer informatie

Verbetering voor massa-abonnementen - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Gedetailleerde lijst van alle componenten die beschikbaar zijn in Dynamische rapporten en enkele veranderingen in formules. Meer informatie

Gedetailleerde lijst met KPI’s die worden gedeeld met Adobe Analytics. Meer informatie

Nieuwe video over dynamische rapporten.

Toegevoegde S3-accountaanbevelingen. Meer informatie

De sectie over de verschillende typen gebruikers is bijgewerkt. Meer informatie

De sectie over het aanpassen van afbeeldingsbronnen is bijgewerkt. Meer informatie

Er is documentatie toegevoegd over rapporten met actieve profielen. Meer informatie

De documentatie over Leveringswaarschuwingen is bijgewerkt met een sectie over probleemoplossing waarin een aantal tips zijn opgenomen over de acties die u kunt uitvoeren wanneer u waarschuwingen ontvangt.

Er is een nieuwe handleiding Aan de slag beschikbaar. Hierin vindt u enkele best practices die u kunt gebruiken voor Adobe Campaign, van het maken en targeten tot het verzenden en controleren. Meer informatie

De documentatie over vervolgberichten is bijgewerkt met een verbeterd gebruiksscenario. Meer informatie

Er is documentatie toegevoegd over de ACS-id. Meer informatie

Er zijn nieuwe versleuteling- en hashingfuncties inclusief voorbeelden toegevoegd. Meer informatie

De sectie over de workflowactiviteit Bestand overdragen is bijgewerkt. Meer informatie

Er is informatie toegevoegd over de optie voor het aanvragen van een bevestiging vóór de verzending van berichten in de workflowactiviteit E-maillevering. Meer informatie

Release 17.7 - juli 2017 release-17-7---july-2017

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Meertalige leveringen (e-mail en sms) - Meer informatie

Adobe Campaign-meldingen - Meer informatie

Leveringswaarschuwingen - Meer informatie

Versleutelde gedeclareerde id’s in databronnen - Meer informatie

Delen van KPI’s van Campaign naar Analytics - Meer informatie

Direct-mailkanaal - Terug naar afzender, Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De handleidingen om aan de slag te gaan en instructievideo’s zijn opnieuw gegroepeerd in een speciale sectie.

De documentatie over e-mailweergave is bijgewerkt. Meer informatie

De tabel voor de berekening van rapportindicatoren is bijgewerkt. Meer informatie

De documentatie over rapportage is bijgewerkt met vier nieuwe metrische data. Meer informatie

Er is documentatie toegevoegd over het genereren van unieke id’s voor profielen. Meer informatie

Het dubbele opt-inmechanisme wordt nu gedocumenteerd via een stapsgewijze procedure. Meer informatie

De sectie Lijst met rollen is bijgewerkt. Meer informatie

Release 17.5 - mei 2017 release-17-5---may-2017

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Direct mail - Meer informatie

Email BCC - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

De handleiding over leveringen is gereorganiseerd en de naam ervan is gewijzigd in Kanalen. Meer informatie

Er zijn verschillende schermafbeeldingen bijgewerkt om wijzigingen in de interface te weerspiegelen.

Er is een nieuwe technische opmerking beschikbaar over de integratie van de Adobe Mobile SDK met uw mobiele app. Meer informatie

Er zijn instructies toegevoegd voor de configuratie van de People-kernservice of de Audience Manager-integratie met Adobe Campaign. Meer informatie

De tabel met autorisaties is herzien om de functie van bepaalde rollen duidelijker te maken. Meer informatie

De contextafhankelijke Help-koppelingen die rechtstreeks beschikbaar zijn in Adobe Campaign, zijn bijgewerkt.

Release 17.4 - april 2017 release-17-4---april-2017

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Verbeterde mogelijkheden voor de bewerking van afbeeldingen met de Creative SDK - Meer informatie

Transactionele pushmeldingen - Meer informatie

Terugkerende pushmeldingen - Meer informatie

Amazon Simple Storage Service (S3)-connector - Meer informatie

Video over Dreamweaver-integratie - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Er is een sectie toegevoegd over de verschillende typen Adobe Campaign-gebruikers. Meer informatie

De handleiding over workflows is opnieuw ingedeeld en uitgebreid. U kunt eenvoudig zoeken hoe u een workflow bouwt en uitvoert, hoe u targeting uitvoert en uw data beheert, hoe u data importeert en exporteert, en hoe u workflowdata gebruikt om de database bij te werken of leveringen te verzenden.

De berekening van rapportindicatoren is nu beschikbaar voor dynamische rapporten, inclusief een volledige beschrijving en berekeningsformule. Meer informatie

Er is een nieuwe, speciale sectie toegevoegd over de configuratie van Adobe Mobile Services voor het gebruik van pushmeldingen en data van het type Point of Interest in Adobe Campaign. Meer informatie

De secties over de configuratie en implementatie van mobiele apps zijn bijgewerkt, en bevatten onder meer meer gedetailleerde stappen voor het instellen en verzenden van pushmeldingen. Meer informatie

De sectie over het werken met afbeeldingen in Campaign is bijgewerkt. Meer informatie

De integratie met Adobe Analytics for Mobile (Point of Interest) is bijgewerkt, inclusief configuratiestappen en een gebruiksscenario. Meer informatie

Release 17.2 - maart 2017 release-17-2---march-2017

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Dynamische rapportage - Meer informatie

Dreamweaver-integratie (Labs) - Meer informatie

Handmatige optimalisatie van de verzendtijd - Meer informatie

Pushmeldingen: verbeteringen - Meer informatie

Workflows: nieuwe activiteit Signaal - Meer informatie

Workflows: nieuwe activiteit Doelgroep lezen - Meer informatie

Points of Interest-data - Meer informatie

Gekoppelde resources in REST API’s - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Triggers-integratie: er zijn twee gebruiksscenario’s toegevoegd . Meer informatie

We hebben de documentatie over de API voor ontwikkelaars opnieuw ontworpen met nieuwe informatie en codefragmenten voor een verbeterde gebruikerservaring. Meer informatie

Ontdek voorbeelden over de nieuwe workflowactiviteiten Doelgroep lezen en Extern signaal.

Release 17.1 - januari 2017 release-17-1---january-2017

Nieuwe mogelijkheden die in de release zijn opgenomen

Exporteren van logboeken voor externe rapportage - Meer informatie

API voor transactionele berichten - Meer informatie

Marketingmogelijkheden voor transactionele berichten - Meer informatie

Overige documentatie-updates die bij de release worden geleverd

Workflowactiviteit Incrementele query: nieuwe incrementele modus - Meer informatie

Update voor workflowactiviteit Planner - Meer informatie

URL wijzigen: Assets-kernservice - Meer informatie

URL wijzigen: People-kernservice - Meer informatie

De handleiding betreffende profielen en doelgroepen is gereorganiseerd. Meer informatie

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff