Email Designer - overzicht

Met de Email Designer kunt u snel en moeiteloos individueel gepersonaliseerde e-mails maken met visuele middelen zonder ook maar één regel code te schrijven, waarmee het maken van e-mails kan worden geschaald. Hierdoor kunt u e-mailcontent en sjablonen voor e-mailcontent maken. De functie is compatibel met eenvoudige e-mails, transactionele e-mails, e-mails voor A/B-tests, meertalige e-mails en terugkerende e-mails.

Deze video bevat een uitgebreid overzicht van de functionaliteit en het gebruik van Adobe Campaign Standard Email Designer.

Tutorials

De volgende gedetailleerde tutorials zijn beschikbaar:

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6