Een artikel met leveringsmelding maken - Overzicht

Leer hoe u een workflow maakt die ontvangers via e-mail op de hoogte brengt van nieuwe artikelen waarvan ze lid zijn geworden.

Stap 1: Query-artikelen en lidmaatschapswaarden van ontvangers

Gegevens opvragen met verschillende dimensies voor targeting en filteren en de output samenvoegen met een intersectie.

Stap 2: Een levering aan ontvangers met lidmaatschap verzenden
Leer hoe u gegevens tot twee segmenten kunt samenvoegen, een e-mail voor artikelmelding kunt maken en deze personaliseren op gegevens die worden ontvangen van een externe API.

recommendation-more-help
9e900eef-0452-4c55-9ea4-673b1f9853df