[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Een levering maken met een sjabloon creating-a-delivery-from-a-template

De sjabloon koppelen aan een levering linking-the-template-to-a-delivery

Als u een levering wilt maken op basis van een bestaande sjabloon, selecteert u de sjabloon in de lijst met beschikbare leveringssjablonen.

Klik anders op de knop Select link aan de rechterkant van het veld om door de boomstructuur te bladeren.

Selecteer de gewenste directory in het menu Folder of klik op de knop Display sub-levels pictogram om de inhoud van de mappen in de substructuren van de huidige map weer te geven.

Selecteer de leveringssjabloon die u wilt gebruiken en klik op Ok.

De sjabloon uitvoeren executing-the-template

U kunt de uitvoering van een sjabloon rechtstreeks vanuit de sjabloonlijst starten zonder eerst een levering te maken. Selecteer hiertoe de sjabloon die u wilt uitvoeren en klik met de rechtermuisknop. Selecteer Actions>Execute the delivery template….

U kunt ook File>Actions>Execute the delivery template….

Voer de leveringsparameters in en klik op Send.

Deze actie produceert een levering in de omslag verbonden aan het malplaatje. De naam van deze levering is de naam van het leveringsmalplaatje waarvan het werd gecreeerd.

NOTE
Voor meer informatie over het vormen van een levering, zie De e-mailinhoud definiëren.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1