Migratietests testing-the-migration

Algemene procedure general-procedure

Afhankelijk van uw configuratie zijn er verschillende manieren om migratietests uit te voeren.

U moet over een test-/ontwikkelomgeving beschikken om migratietests uit te voeren. Adobe Campaign-omgevingen zijn onderworpen aan licentie: controleer uw licentieovereenkomst of neem contact op met uw Adobe.

 1. Stop alle ontwikkelingen in uitvoering en zorg ervoor dat ze in de productieomgeving terechtkomen.

 2. Maak een steun van het gegevensbestand van de ontwikkelomgeving.

 3. Stop alle Adobe Campaign-processen op de ontwikkelingsinstantie.

 4. Maak een back-up van de database van de productieomgeving en herstel deze als ontwikkelomgeving.

 5. Voordat u de Adobe Campaign-services start, voert u de vriesinstantie.js het waarschuwings manuscript dat u het gegevensbestand van om het even welke voorwerpen laat ontruimen die toen de steun werd begonnen in werking gesteld.

  code language-none
  nlserver javascript nms:freezeInstance.js -instance:<instance> -arg:<run|dry>
  
  note note
  NOTE
  De opdracht wordt standaard gestart drogen en geeft een overzicht van alle aanvragen die door die opdracht zijn uitgevoerd, zonder deze te starten. Gebruik voor het uitvoeren van waarschuwingen run in de opdracht.
 6. Zorg ervoor dat uw back-ups correct zijn door ze te herstellen. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot uw database, tabellen, gegevens, enzovoort.

 7. Test de migratieprocedure in de ontwikkelomgeving.

 8. Als de migratie van de ontwikkelomgeving succesvol is, kunt u de productieomgeving migreren.

CAUTION
Vanwege wijzigingen in de gegevensstructuur is het niet mogelijk gegevenspakketten te importeren en te exporteren tussen een v5-platform en een v7-platform.

Migratieprogramma's migration-tools

Met verschillende opties kunt u de impact van een migratie meten en de mogelijke problemen identificeren. Deze opties moeten worden uitgevoerd:

 • in de config opdracht:

  code language-none
  nlserver.exe config <option> -instance:<instance-name>
  
 • of na de upgrade:

  code language-none
  nlserver.exe config -postupgrade <option> -instance:<instance-name>
  
NOTE
 • U moet de opdracht -instance:<instanceame> -optie. We raden u niet aan het -allinstances -optie.
 • De opdracht Adobe Campaign-update (postupgrade) kunt u bronnen synchroniseren en schema's en de database bijwerken. Deze bewerking kan slechts eenmaal en alleen op de toepassingsserver worden uitgevoerd. Nadat u bronnen hebt gesynchroniseerd, kunt u postupgrade laat u ontdekken of de synchronisatie om het even welke fouten of waarschuwingen produceert.

Niet-standaard of ontbrekende objecten

 • De -showCustomEntities geeft de lijst met alle niet-standaardobjecten weer:

  code language-none
  nlserver.exe config -showCustomEntities -instance:<instance-name>
  

  Voorbeeld van een verzonden bericht:

  code language-none
  xtk_migration:opsecurity2 xtk:entity
  
 • De -showDeletteEntities geeft de lijst weer van alle standaardobjecten die ontbreken in de database of het bestandssysteem. Voor elk ontbrekend object wordt het pad opgegeven.

  code language-none
  nlserver.exe config -showDeletedEntities -instance:<instance-name>
  

  Voorbeeld van een verzonden bericht:

  code language-none
  Out of the box object 'nms:deliveryCustomizationMdl' belonging to the 'xtk:srcSchema' schema has not been found in the file system.
  

Verificatieproces verification-process

Geïntegreerd als norm in het postupgrade bevel, laat dit proces u waarschuwingen en fouten tonen die de migratie zouden kunnen doen ontbreken. Als er fouten worden weergegeven, is de migratie niet uitgevoerd. Als dit gebeurt, corrigeert u alle fouten en start u de postupgrade opnieuw.

U kunt het verificatieproces zelfstandig (zonder migratie) starten met de opdracht:

nlserver.exe config -postupgrade -check -instance:<instance-name>
NOTE
Met de JST-310040-code kunt u alle waarschuwingen en fouten negeren.

De volgende expressies worden gezocht (hoofdlettergevoelig):

Uitdrukking
Foutcode
Het type Log
Opmerkingen
.@
PU-0001
Waarschuwing
Dit type syntaxis wordt niet meer ondersteund in de personalisatie van de levering.
common.js
PU-0002
Waarschuwing
Deze bibliotheek mag niet worden gebruikt.
aanmelden(
PU-0003
Waarschuwing
Deze verbindingsmethode mag niet meer worden gebruikt.
new SoapMethodCall()
PU-0004
Waarschuwing
Deze functie wordt alleen ondersteund wanneer deze wordt gebruikt in JavaScript-code die wordt uitgevoerd vanuit een beveiligingszone die zich in sessionTokenOnly -modus.
sql=
PU-0005
Fout
Dit type fout leidt tot een migratiefout.
crmDeploymentType="onpremise"
PU-0007
Fout
Dit type implementatie wordt niet meer ondersteund. Office 365 en On-premise Microsoft CRM connectorimplementatietype zijn nu afgekeurd.
Als u een van deze verouderde implementatietypen gebruikt in een externe account, moet deze externe account worden verwijderd en moet u vervolgens het volgende uitvoeren postupgrade gebruiken.
Als u wilt overschakelen op de webAPI-implementatie, raadpleegt u Webtoepassingen.
CRM v1(mscrmWorkflow/sfdcWorkflow)
PU-0008
Fout
Microsoft CRM, Salesforce en Oracle CRM On Demand Action zijn niet meer beschikbaar. Om de gegevenssynchronisatie tussen Adobe Campaign en een systeem van CRM te vormen, moet u gebruiken CRM-connector gericht op activiteiten.

Er wordt ook een coherentiecontrole van de database en het schema uitgevoerd.

Herstellen, optie restoration-option

Met deze optie kunt u objecten uit de doos herstellen als ze waren gewijzigd. Voor elk hersteld object wordt een back-up van de wijzigingen opgeslagen in de geselecteerde map:

nlserver.exe config -postupgrade -restoreFactory:<backupfolder> -instance:<instance-name>
NOTE
We raden u ten zeerste aan absolute mappaden te gebruiken en de structuur van de mappenstructuur te behouden. Bijvoorbeeld: backupFolder\nms\srcSchema\billing.xml.

De migratie hervatten resuming-migration

Als u na een migratiemislukking opnieuw begint, hervat het van de zelfde plaats het werd tegengehouden.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1