Adobe I/O configureren voor Adobe Experience Cloud Triggers configuring-adobe-io

CAUTION
Als u een oudere versie van de integratie van Trekkers door Authentificatie Auth gebruikt, u moet naar Adobe I/O gaan zoals hieronder beschreven.
Let op: tijdens deze overgang naar Adobe I/Obepaalde inkomende triggers kunnen verloren gaan.
De oude verificatiemodus Auth met Campagne is uitgeschakeld op 20 oktober 2021. Gehoste omgevingen profiteren van een verlenging tot 25 mei 2022. Als klant op locatie of hybride klant neemt u contact op met de klantenservice van de Adobe om de support uit te breiden tot mei 2022. U moet Geef de appID van de OAuth-toepassing op aan de Adobe.

Vereisten adobe-io-prerequisites

Deze integratie geldt alleen voor het starten Campaign Classic 20.2.4 en hoger, 19.1.8 en Gold Standard 11-releases.

Controleer voordat u met deze implementatie begint of:

 • een geldige Organisatie-id: de organisatie-id is de unieke id in de Adobe Experience Cloud, die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de service VisitorID en de IMS Single-Sign On (SSO). Meer informatie
 • a Toegang voor ontwikkelaars aan uw organisatie. De systeembeheerder van de organisatie moet de Ontwikkelaars toevoegen aan één productprofiel procedure op deze pagina om ontwikkelaarstoegang voor Analytics - {tenantID} Productprofiel van het Adobe Analytics-product dat is gekoppeld aan Triggers.

Stap 1: Adobe I/O-project maken/bijwerken creating-adobe-io-project

AVAILABILITY
JWT (JSON Web Tokens) wordt momenteel uitgefaseerd en wordt vervangen door OAuth. De overgang wordt geleidelijk uitgevoerd binnen komende releases van Campaign en de documentatie zal worden aangepast voor deze updates.
 1. Toegang Adobe I/O en meld u aan bij de toegang tot ontwikkelaars van uw organisatie. Zorg ervoor u in het correcte portaal van de Organisatie wordt geregistreerd.

 2. Extraheer de bestaande id van de integratieclient (Cliënt ID) van het dossier van de instantieconfiguratie ims/authIMSTAClientId. Niet-bestaand of leeg kenmerk geeft aan dat de id van de client niet is geconfigureerd.

  note note
  NOTE
  Als uw client-id leeg is, kunt u rechtstreeks Create a New project in Adobe I/O.
 3. Identificeer het bestaande project gebruikend het gehaalde cliëntherkenningsteken. Zoek naar bestaande projecten met het zelfde herkenningsteken van de Cliënt zoals die in vorige stap wordt gehaald.

 4. Selecteren + Add to Project en kiest u API.

 5. In de Add an API venster, selecteert u Adobe Analytics.

 6. Kies Service Account (JWT) als het verificatietype.

 7. Als uw client-id leeg was, selecteert u Generate a key pair om een openbare en privé zeer belangrijke paar tot stand te brengen.

  De sleutels zullen dan automatisch met een standaardvervaldatum van 365 dagen worden gedownload. Zodra verlopen, zult u een nieuw zeer belangrijk paar moeten creëren en de integratie in het configuratiedossier bijwerken. Met de optie 2 kunt u handmatig uw Public key met een langere vervaldatum.

  Voor een geleidelijke gids over hoe te om het verlopen sleutelparen van het certificaat te vervangen, verwijs naar deze pagina.

  note caution
  CAUTION
  Sla het bestand config.zip op wanneer de downloadprompt verschijnt, omdat u deze niet opnieuw kunt downloaden.

 8. Klik op Next.

 9. Bestaande kiezen Product profile of maak indien nodig een nieuwe versie. Hiervoor is geen toestemming vereist Product profile. Voor meer informatie over Analytics Product Profiles, zie Adobe Analytics-documentatie.

  Klik vervolgens op Save configured API.

 10. Van uw project, selecteer Adobe Analytics en kopieert u de volgende informatie onder Service Account (JWT):

  • Client ID
  • Client Secret
  • Technical account ID
  • Organization ID

CAUTION
Adobe I/O certificaat verloopt na twaalf maanden. Je moet elk jaar een nieuw sleutelpaar genereren.

Stap 2: Voeg de projectgeloofsbrieven in Adobe Campaign toe add-credentials-campaign

NOTE
Deze stap is niet vereist als uw client-id niet leeg was in Stap 1: Adobe I/O-project maken/bijwerken.

De persoonlijke sleutel moet in base64 UTF-8-indeling worden gecodeerd. Dit doet u als volgt:

 1. Gebruik de persoonlijke sleutel die in het dialoogvenster Stap 1: sectie Adobe I/O-project maken/bijwerken. De persoonlijke sleutel moet dezelfde zijn als die waarmee de integratie is gemaakt.

 2. Codeer de persoonlijke sleutel met behulp van de volgende opdracht: base64 ./private.key > private.key.base64. Hierdoor wordt de base64-inhoud opgeslagen in een nieuw bestand private.key.base64.

  note note
  NOTE
  Soms kunnen extra regels automatisch worden toegevoegd wanneer u de persoonlijke sleutel kopieert/plakt. Vergeet niet deze te verwijderen voordat u uw persoonlijke sleutel gaat coderen.
 3. De inhoud van het bestand kopiëren private.key.base64.

 4. Meld u via SSH aan bij elke container waarin de Adobe Campaign-instantie is geïnstalleerd en voeg de projectgegevens toe in Adobe Campaign door de volgende opdracht uit te voeren als neolane gebruiker. Hiermee voegt u de Technical Account referenties in het configuratiebestand van de instantie.

  code language-none
  nlserver config -instance:<instance name> -setimsjwtauth:Organization_Id/Client_Id/Technical_Account_ID/<Client_Secret>/<Base64_encoded_Private_Key>
  

Stap 3: De tag pipelined bijwerken update-pipelined-tag

NOTE
Deze stap is niet vereist als uw client-id niet leeg was in Stap 1: Adobe I/O-project maken/bijwerken.

Bijwerken pipelined -tag, moet u het verificatietype bijwerken naar een Adobe I/O-project in het configuratiebestand config-< instance-name >.xml als volgt:

<pipelined ... authType="imsJwtToken" ... />

Voer vervolgens een config -reload en het opnieuw opstarten van de pipelined voor de in aanmerking te nemen wijzigingen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1