[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Problemen oplossen troubleshooting

In het geval van fout, zorg ervoor dat de volgende elementen correct worden gevormd:

  • Externe accounts

    In Administration > Platform > External accounts, zorgt u ervoor dat de volgende externe SFTP-accounts correct zijn geconfigureerd. De vermelde SFTP-servers hadden in Adobe Experience Cloud moeten zijn geconfigureerd door uw consultant.

    • importSharedAudience : SFTP-account speciaal bestemd voor het importeren van soorten publiek.
    • exportSharedAudience : SFTP-account gewijd aan het exporteren van soorten publiek.
  • AMC-gegevensbron

    In Administration > Platform > AMC Data sources, controleert u of de AMC-gegevensbron juist is ingesteld.

Het kan voorkomen dat sommige gegevens ontbreken wanneer het delen van een publiek via het Publiek van het Experience Cloud of wanneer het invoeren van een publiek. Alleen records waarvan de id ('Bezoeker-id' of 'Opgegeven ID') in overeenstemming kan worden gebracht met de profieldimensie, worden overgedragen. Id's uit de segmenten die niet door Adobe Campaign worden herkend, worden niet geïmporteerd.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1