[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

Belangrijke stappen om uw instantie te configureren en te implementeren about-initial-configuration

Zodra de installatie van Adobe Campaign volledig is, moet u het vormen om ervoor te zorgen het efficiënt met uw beperkingen en technische architectuur werkt. De stappen voor het configureren van een Adobe Campaign-instantie worden in dit hoofdstuk in de volgende volgorde beschreven:

  1. Maak het exemplaar en de bijbehorende verbinding. Raadpleeg Een instantie maken en aanmelden.
  2. Creeer en vorm het gegevensbestand, verwijs naar De database maken en configureren.
  3. Adobe Campaign-server configureren, raadpleeg Configuratie van campagneserver.
  4. Implementeer de instantie, raadpleeg Een instantie implementeren.

Het configureren van de instantie betekent dat processen moeten worden ingeschakeld (web, mta, wfserver, enz.) die op de server moet worden begonnen en modules vormen voor het verzenden van e-mail, voor het volgen, enz. Voor elke instantie worden Adobe Campaign-processen geactiveerd op de server. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

Afhankelijk van de gebruikte modules, uw architectuur en uw behoeften, kunnen voor elke instantie aanvullende configuraties nodig zijn om de Adobe Campaign-werking te optimaliseren.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1