Het gegevensschema maken creating-the-data-schema

Een schema maken voor een externe database:

 1. Klik op de knop New boven de lijst met gegevensschema's en kies Access external data.

 2. Voer een Namespace en Name voor het schema en selecteer External account waarmee verbinding kan worden gemaakt met de database. Hierdoor hebt u toegang tot de lijst met tabellen die beschikbaar zijn in de externe basis.

 3. Van de Table name kiest u de tabel met de gegevens die moeten worden verzameld.

  Met Snowflake, kunt u hier uw meningen selecteren als de gegevensbestandgebruiker de correcte voorrechten heeft gekregen. Als u weergaven gebruikt, kan Adobe Campaign het XML-schema niet automatisch genereren. U moet het zelf maken. Raadpleeg voor meer informatie over weergaven Documentatie Snowflake.

 4. Klikken OK ter bevestiging. Adobe Campaign detecteert automatisch de structuur van de geselecteerde tabel en genereert het logische schema. Adobe Campaign genereert geen koppelingen.

 5. Klikken Save om de aanmaak te bevestigen.

  note caution
  CAUTION
  Met Snowflake is een primaire sleutel verplicht.

De indexen worden automatisch gemaakt wanneer een tabel (standaard- of FDA-toewijzing) wordt toegewezen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1