[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Stappen om een query te maken steps-to-create-a-query

De stappen voor het bouwen van een vraag in Adobe Campaign zijn als volgt:

 1. Selecteer de werktabel. Zie Stap 1 - Kies een tabel.
 2. Selecteer de gegevens die u wilt extraheren. Zie Stap 2 - Kies de gegevens die u wilt extraheren.
 3. Definieer de gegevenssorteervolgorde. Zie Stap 3 - Gegevens sorteren.
 4. Filter de gegevens. Zie Stap 4 - Gegevens filteren.
 5. Maak de gegevens op. Zie Stap 5 - Gegevens opmaken.
 6. Geef het resultaat weer. Zie Stap 6 - Voorbeeldgegevens.
NOTE
Al deze stappen zijn beschikbaar in de generische vraagredacteur. Wanneer een query in een andere context wordt gemaakt, kunnen sommige stappen worden weggelaten.
De activiteit van de Vraag wordt voorgesteld in deze sectie.

Stap 1 - Kies een tabel step-1---choose-a-table

Selecteer de tabel met de gegevens waarop u een query wilt uitvoeren in het dialoogvenster Document type venster. Indien nodig, filtert u de gegevens met het filterveld of de Filters knop.

Stap 2 - Kies de gegevens die u wilt extraheren step-2---choose-data-to-extract

In de Data to extract Selecteer de gegevens die u wilt weergeven. Deze velden vormen de uitvoerkolommen.

Selecteer bijvoorbeeld Age, Primary key, Email domain en City. De resultaten worden op basis van deze selectie geordend. Gebruik de blauwe pijlen rechts van het venster om de kolomvolgorde te wijzigen.

U kunt een expressie bewerken door er een formule in op te nemen of door een proces uit te voeren voor een statistische functie. Om dit te doen, klik Expression kolomveld, selecteer vervolgens Edit expression.

U kunt uitvoerkolomgegevens groeperen: hiervoor controleert u Yes in de Group kolom van de Data to extract venster. Deze functie genereert een resultaat rond de geselecteerde groeperingsas. Een voorbeeld van een query met groepering is beschikbaar in deze sectie.

 • De Handle groupings (GROUP BY + HAVING) kunt u "groeperen door" en selecteren wat is gegroepeerd ("hebben"). Deze functie is van toepassing op alle velden in de uitvoerkolom. Met deze optie kunt u bijvoorbeeld alle keuzen van een uitvoerkolom groeperen en een bepaald type informatie herstellen, zoals ontvangers tussen 35 en 50.

  Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

 • De Remove duplicate rows (DISTINCT) Met deze functie kunt u identieke resultaten dedupliceren die in de uitvoerkolom zijn verkregen. Als u bijvoorbeeld een telling uitvoert door de velden Achternaam, Voornaam en E-mail te selecteren in de uitvoerkolom, worden de velden met identieke gegevens verwijderd, omdat dit betekent dat dezelfde contactpersoon meerdere malen in de database is ingevoerd: er wordt slechts één resultaat in aanmerking genomen.

Stap 3 - Gegevens sorteren step-3---sort-data

De Sorting kunt u kolominhoud sorteren. Gebruik de pijlen om de kolomvolgorde te wijzigen:

 • De Sorting de kolom maakt een eenvoudige sortering mogelijk en rangschikt de kolominhoud van A naar Z of in oplopende volgorde.
 • De Descending sort Hiermee rangschikt u de inhoud van Z naar A en in aflopende volgorde. Dit is bijvoorbeeld handig voor het weergeven van recordverkopen: de hoogste cijfers worden boven aan de lijst weergegeven.

In dit voorbeeld worden de gegevens in oplopende volgorde gesorteerd op basis van de leeftijd van de ontvanger.

Stap 4 - Gegevens filteren step-4---filter-data

Met de query-editor kunt u gegevens filteren om uw zoekopdracht te verfijnen.

De aangeboden filters zijn afhankelijk van de tabel waarop de query betrekking heeft.

Wanneer u de Filtering conditions u krijgt toegang tot de Target elements sectie: hiermee kunt u definiëren hoe de te verzamelen gegevens worden gefilterd.

 • Als u een nieuw filter wilt maken, selecteert u de velden, operatoren en waarden die nodig zijn voor het maken van de formule die moet worden gecontroleerd voordat de gegevens worden geselecteerd. Het is mogelijk verschillende voorwaarden te combineren (voor meer informatie hierover raadpleegt u Filtervoorwaarden definiëren).

 • Als u eerder opgeslagen filters wilt gebruiken, opent u de vervolgkeuzelijst door op de knop Add klikt u op Predefined filter en selecteert u de gewenste versie.

 • De filters die in de Generic query editor zijn beschikbaar in andere vraagtoepassingen en vice versa. Als u een filter wilt opslaan, klikt u op de knop Save pictogram.

  note note
  NOTE
  Raadpleeg voor meer informatie over het maken en gebruiken van filters Filteropties.

Zoals getoond in het volgende voorbeeld, om alle Engelstalige ontvangers terug te krijgen, selecteer: "de ontvangende taal gelijk aan NL".

NOTE
U hebt rechtstreeks toegang tot een optie door de volgende formule te typen in het dialoogvenster Waarde veld: $(opties:OPTION_NAME).

Klik op de knop Preview om het resultaat van de filtervoorwaarde weer te geven. In dit geval worden alle Engelstalige ontvangers weergegeven met hun naam, voornaam en e-mailadres.

Gebruikers die vertrouwd zijn met SQL kunnen klikken op Generate SQL query om de query in SQL te bekijken.

Stap 5 - Gegevens opmaken step-5---format-data

Zodra u de beperkingsfilters hebt gevormd, zult u tot Data formatting venster. In dit venster kunt u de uitvoerkolommen opnieuw rangschikken, gegevens transformeren en het hoofdlettergebruik van de kolomlabels wijzigen. Hiermee kunt u ook een formule op het uiteindelijke resultaat toepassen met een berekend veld.

NOTE
Raadpleeg voor meer informatie over de typen berekende velden Berekende velden maken.

Niet-geselecteerde kolommen worden niet weergegeven in het venster met gegevensvoorvertoning.

De Transformation kunt u een kolomlabel wijzigen in hoofdletters of kleine letters. Selecteer de kolom en klik in het dialoogvenster Transformation kolom. U kunt kiezen:

 • Switch to lower case,
 • Switch to upper case,
 • First letter in upper case.

Stap 6 - Voorbeeldgegevens step-6---preview-data

De Data preview venster is de laatste fase. Klikken Start the preview of the data om uw vraagresultaat te krijgen. Deze optie is beschikbaar in kolommen of in XML-indeling. Klik op de knop Generated SQL queries om de query in SQL-indeling weer te geven.

In dit voorbeeld worden gegevens in oplopende volgorde gesorteerd op basis van de leeftijd van de ontvanger.

NOTE
Standaard worden alleen de eerste 200 regels weergegeven in het dialoogvenster Data preview venster. Als u dit wilt wijzigen, voert u een getal in het dialoogvenster Lines to display en klik op Start the preview of the data.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1