Een filter maken creating-a-filter

De filters die beschikbaar zijn in Adobe Campaign worden gedefinieerd door filtervoorwaarden die worden gemaakt in dezelfde besturingsmodus als query's.

NOTE
Raadpleeg voor meer informatie over het maken van filters deze sectie.

De Administration > Configuration > Predefined filters bevat alle filters die in de lijsten en overzichten worden gebruikt.

De lijst met operatoren kan bijvoorbeeld worden gefilterd door Active accounts:

Het overeenkomende filter bevat de query voor het Account disabled waarde van de Operators schema:

Voor dezelfde lijst By login or label Hiermee kunt u de gegevens in de lijst filteren op basis van de waarde die u hebt ingevoerd in het filterveld:

Het is als volgt samengesteld:

Om de filtervoorwaarden aan te passen, moet de exploitantrekening één van de volgende voorwaarden controleren:

  • Het label ervan bevat de tekens die in het invoerveld zijn ingevoerd.
  • De operatornaam bevat de tekens die in het invoerveld zijn ingevoerd.
  • De inhoud van het beschrijvingsgebied bevat de tekens die in het invoerveld worden ingevoerd.
NOTE
De Upper kunt u de hoofdlettergevoelige functie deactiveren.

De Taken into account if in de kolom kunt u de toepassingscriteria voor deze filtervoorwaarden definiëren. Hier, $(https://experienceleague.adobe.com/tmp/@text?lang=nl) De tekens vertegenwoordigen de inhoud van het invoerveld dat aan het filter is gekoppeld:

Hier, $(https://experienceleague.adobe.com/tmp/@text?lang=nl)='office'

De $(https://experienceleague.adobe.com/tmp/@text?lang=nl)!='' expressie past elke voorwaarde toe wanneer het invoerveld niet leeg is.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1