AND-join and-join

Verbinden teweegbrengt zijn uitgaande overgang slechts teweeg wanneer alle binnenkomende overgangen worden geactiveerd, d.w.z. wanneer alle vroegere activiteiten worden gebeëindigd. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten zijn voltooid voordat u doorgaat met het uitvoeren van de workflow.

U kunt bijvoorbeeld een AND-join-activiteit gebruiken in de context van het maken van inhoud en het verzenden van inhoud en automatisering, om ervoor te zorgen dat een levering pas wordt gestart wanneer de stappen voor het opvragen van doelen en het bijwerken van inhoud zijn voltooid. Een speciale gebruiksmogelijkheid is beschikbaar in deze sectie

NOTE
Merk op dat de binnenkomende overgangen die met verschillende het richten dimensies worden gevormd niet samen kunnen aansluiten gebruikend een AND-join activiteit.

De uitgaande verzonden populatie van de activiteit wordt bepaald door een hoofdreeks onder de binnenkomende overgangen in de activiteit te kiezen.

De uitgaande overgang kan slechts één van de binnenkomende overgangspopulaties bevatten. Als de activiteit niet wordt gevormd, zal de uitgaande overgang willekeurig één van de binnenkomende populaties selecteren.

CAUTION
In het geval van AND-join type activiteiten, worden de gebeurtenisvariabelen samengevoegd maar als een zelfde variabele tweemaal wordt bepaald, is er een conflict en de waarde blijft onbepaald. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1