Binnenkomende sms inbound-sms

De Binnenkomende SMS Met activiteit kunt u tekstberichten van een externe account downloaden en verwerken.

Properties properties

Het eerste tabblad van het dialoogvenster Binnenkomende SMS De activiteit laat u de verpletterende parameters voor de berichten van SMS ingaan en het manuscript ingaan dat bij het ontvangen van elk bericht moet worden uitgevoerd. Het tweede lusje laat u een programma aan de activiteit toewijzen, en het derde lusje bepaalt de vervalvoorwaarden van de activiteit.

  1. SMS routing: Selecteer de externe account die u wilt gebruiken voor SMS-herstel. Externe accounts worden geconfigureerd via de Administration > Platform > External accounts knooppunt van de structuur.

  2. Script

  3. Schedule

  4. Expiration

De Script, Schedule en Expiry tabbladen worden weergegeven in Binnenkomende e-mails.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1