Een Android een service en een Android mobiele toepassing in campagne

Leer hoe u een Android-service configureert en een mobiele Android-applicatie maakt in Campaign. Deze stap is vereist, zodat u de mobiele doelapplicatie voor de pushmelding kunt bepalen.

Vorige stap

Stap 1: Het schema voor app-abonnementen uitbreiden om pushmeldingen aan te passen

Volgende stap

Stap 3: Pushmeldingen configureren en verzenden

recommendation-more-help
e811a650-48fd-4e5a-ab38-22c535840186