Adobe Campaign Standard-rapportage

Raadpleeg de Adobe Campaign-documentatie voor meer informatie over het configureren van deze integratie.

IMPORTANT
Dit artikel geldt voor Adobe Campaign Standaard alleen rapporteren. Zie hier voor toevoegen van Adobe Campaign Klassiek rapportage.

Deze integratie tussen Adobe Analytics en Adobe Campaign Standard:

 • U kunt uw KPI-data (Key Performance Indicator) van Adobe Campaign Standard delen met Adobe Analytics.
 • Trackingformules worden aangevuld met Adobe Analytics-parameters.
 • Voegt een nieuw rapport toe onder Analytics > Reports > Adobe Campaign.
 • Voegt vijf nieuwe Adobe Campaign-classificaties toe.
 • Voegt 9 nieuwe cijfers voor Adobe Campaign toe.
 • Voegt zes nieuwe Adobe Campaign-dimensies toe.
 • Synchroniseert gegevens om de 15 minuten naar Analytics via een automatisch ingericht Gegevensbron.

Stap 1. Adobe Campaign Standard-rapportage inschakelen section_C685EF10505045708A6536BB13F6CD58

Als u de gegevens van Campaigns Standard wilt weergeven in Analytics, moet u eerst Campagne-rapportage inschakelen in Report Suite Manager.

 1. Ga naar Analytics > Admin > Report Suites > <select report suite> > Edit Settings > Adobe Campaign > Adobe Campaign Reporting.

 2. Klik op Enable Campaign Reporting.

Stap 2. Adobe Campaign-rapporten weergeven section_9C18A29F3CC54BD4AC5EA96417F17B33

De integratie tussen Adobe Campaign Standard en Adobe Analytics voegt het volgende rapport toe onder Analytics > Reports

 • Adobe Campaign Executed Delivery ID: geeft gegevens weer die uit Adobe Campaign zijn geïmporteerd over e-mailberichten die vanuit Adobe Campaign zijn verzonden. |

Stap 3. Adobe Campaign-classificaties gebruiken section_74A28AF3F4CA4091943789DE4D8B2B63

Analytics > Admin > Report Suites > <select report suite> > Edit Settings > Adobe Campaign > Adobe Campaign Classifications

Zodra uw rapportsuite is ingeschakeld voor Adobe Campaign, zijn de volgende classificaties beschikbaar:

Classificatie
Beschrijving
Delivery ID
De interne Naam van de Levering die u in Campagne ziet
Delivery Label
Aflevering in campagne - Aflevering/Herhaling aflevering/Transactie aflevering
Campaign ID
De interne Naam van de Campagne die u in Campagne ziet
Campaign Label
Campagne in Adobe Campaign
Executed Delivery Label
Lijst van afzonderlijke uitgevoerde leveringen

Adobe Campaign Standard-afmetingen en -cijfers beschikbaar in Adobe Analytics section_F33385C9660644AF84172EC39601469B

De volgende cijfers van Campaign zijn beschikbaar in de rapportsuite van Adobe Analytics:

 • Adobe Campaign verzonden
 • Adobe Campaign geopend
 • Op Adobe Campaign geklikt
 • Adobe Campaign geleverd
 • Adobe Campaign eenmalig geopend
 • Eenmalig op Adobe Campaign geklikt
 • Lidmaatschap op Adobe Campaign opgezegd
 • Totaal aantal bounces voor Adobe Campaign
 • Instanties van uitgevoerde levering-id's van Adobe Campaign

De volgende dimensies van Campaign zijn beschikbaar in de rapportsuites van Adobe Analytics:

Naam dimensie
Definitie
Campagne-id
Id van alle campagnes waarvoor tijdens de duur KPI's zijn verzonden.
Campagnelabel
Labels voor campagne-id's
Leverings-id
Id van alle leveringen waarvoor tijdens de duur KPI’s zijn verzonden. Omvat ook id’s van hoofdleveringen van terugkerende leveringen en transactieleveringen. Voorbeeld: Er is een terugkerende levering DM1 gepland en DM2, DM3, DM4 en DM5 zijn onderliggende leveringen van de terugkerende levering. De levering-id geeft de resultaten weer voor alle leveringen, DM1 tot en met DM5.
Leveringslabel
Labels van levering-id's
Uitgevoerde levering-id
Id's van alleen uitgevoerde leveringen. Geen id van terugkerende/transactionele hoofdlevering. Voorbeeld: Er is een terugkerende levering DM1 gepland en DM2, DM3, DM4 en DM5 zijn onderliggende leveringen van de terugkerende levering. Uitgevoerde levering-id geeft resultaten weer voor alle leveringen vanaf DM2 tot en met DM5 - de leveringen die daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Uitgevoerd leveringslabel
Labels van uitgevoerde leverings-id's
recommendation-more-help
8f22e1c7-2d6d-4f29-9883-6b2b4007fbdf