Rapportage Activity Map

Administratieve stappen voor het toelaten van Activity Map rapportering in Analytics.

Analytics > Admin > Report Suites > <select report suite> > Edit Settings > Activity Map > Activity Map Reporting

Laat Analytics toe om gebruikersactiviteit te verzamelen die bij Activity Map (vroeger ClickMap) wordt gediend. Deze integratie

 • Hiermee wordt rapportage ingeschakeld in Analytics.

 • Hiermee voegt u nieuwe rapporten toe onder View All Reports > Activity Map:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
  Rapport Beschrijving
  Activity Map-pagina Hier worden de pagina's weergegeven waarop op een koppeling is geklikt.
  Activity Map Hiermee geeft u alle verzamelde koppelingsgebieden op de hele website weer. Als een gebied op meerdere pagina's wordt weergegeven, wordt de maateenheid voor alle pagina's samengevoegd.
  Koppelingen Activity Mappen Hiermee geeft u alle verzamelde koppelingen op de hele website weer.
  Koppelingen en regio Activity Mappen Hiermee geeft u alle verzamelde koppelingen met hun regio op de hele website weer.

Voor gegevens die moeten worden gevuld, raadpleegt u de Documentatie Activity Map voor volledige implementatieinstructies.

recommendation-more-help
8f22e1c7-2d6d-4f29-9883-6b2b4007fbdf