Problemen oplossen en best practices voor Report Builder

In dit artikel worden het oplossen van problemen en de beste praktijken beschreven die u kunt gebruiken om Report Builder te optimaliseren. Het bevat ook een lijst met foutberichten die kunnen worden weergegeven.

Report Builder 5.0-gebruikers en 5.1-werkmappen openen section_C29898775999453FABB5FB0E098415C8

Adobe heeft het scheidingsteken tussen dimensies en classificaties gewijzigd van een onderstrepingsteken (_) in ||. Deze wijziging heeft compatibiliteitsimplicaties voor een gebruiker van Report Builder 5.0 die een werkmap van Report Builder v5.1 met classificatieaanvragen opent. Telkens wanneer een werkmap van een oudere versie dan v5.1 wordt geopend, worden alle geserialiseerde classificatieaanvragen geconverteerd naar deze indeling.

Hierdoor ontstaat een probleem met voorwaartse compatibiliteit: als een werkmap na conversie naar v5.1 wordt gedeeld met een gebruiker van Report Builder v5.0, kan deze gebruiker de classificatieaanvraag niet herkennen (er wordt gezocht naar “_”, maar v5.1 heeft “||” geserialiseerd).

Bij het openen van een ARB v5.1-werkmap met classificatieaanvraag ervaart u het volgende neveneffect:

 • Bij het openen van de werkmap krijgt u de volgende waarschuwing: “Deze werkmap is het laatst opgeslagen met Report Builder v5.1. Deze versie heeft bepaalde eigenschappen geïntroduceerd die incompatibel zijn met de Report Builder-versie die op deze computer is geïnstalleerd. U wordt dringend geadviseerd een upgrade naar de recentste versie van Report Builder uit te voeren voordat u deze werkmap bijwerkt.”
 • Als met de rechtermuisknop klikt op een ARB-aanvraag met classificatie, worden de contextmenu’s van Report Builder (aanvraag bewerken, afhankelijke aanvraag toevoegen…) niet worden weergegeven.
 • Als u Alle vernieuwen uitvoert door op de derde knop te klikken, of door een reeks aanvragen vanuit het formulier van Aanvraagbeheer te vernieuwen, wordt de classificatieaanvraag zonder fouten uitgevoerd. De classificatiewaarden worden echter niet uitgeschreven.
 • U kunt de aanvraag nog steeds bewerken door Aanvraagbeheer te openen en vervolgens de rijen te doorlopen totdat u bij de betreffende aanvraag komt.
 • Als u de aanvraag bewerkt, alle parameters ongewijzigd laat en vervolgens op Voltooien klikt, wordt de reactie op de juiste wijze uitgeschreven. Het bewerken van de aanvraag lost het probleem op aangezien de parameters voor de reactielay-out opnieuw worden geserialiseerd. Er is dus een tijdelijke oplossing, hoewel dit tijdrovend is.

Verificatiekwesties in Report Builder section_FD79104DF1414FE2B36591606C963DE6

In Report Builder is verificatie vereist om data-aanvragen te maken op basis van uw rapportsuites. Soms zijn er problemen bij het aanmelden bij de Report Builder afhankelijk van uw instellingen binnen Analytics of uw netwerk.

 • Ongeldige aanmeldmaatschappij: Deze fout komt het meest vaak voor wanneer of het login bedrijf incorrect is ingegaan, of als er de kwesties van de netwerkactiviteit zijn. Ga als volgt te werk:

  • Controleer de spelling van het aanmeldingsbedrijf om te controleren of er geen typefout of verkeerde spatie in staat.
  • Meld u bij Analytics aan via hetzelfde aanmeldingsbedrijf om te controleren of de data juist zijn. Als u zich niet met deze aanmeldingsgegevens kunt aanmelden, informeer dan bij een van de beheerders van uw organisatie naar het juiste aanmeldingsbedrijf.
 • Firewall: Report Builder gebruikt poort 80 en 443. Zorg ervoor dat deze poorten zijn toegestaan door de firewall van uw organisatie. Zie ook de interne IP-adressen van Adobe voor meer firewalluitsluitingen.

Aanbevelingen voor het optimaliseren van aanvragen section_33EF919255BF46CD97105D8ACB43573F

De volgende factoren kunnen de complexiteit van aanvragen verhogen en tot een langzamere verwerking leiden.

 • Factoren die leveringen kunnen vertragen: Er waren te veel werkboeken voor bladwijzers, dashboards en Reporten Builder gepland binnen een paar uur. Overweeg ook te veel werkboeken van de Report Builder die rond de zelfde tijd werden gepland. Wanneer dit gebeurt, gaat de rapport-API-wachtrij achterlopen.

 • Factoren die de werkmapruntime kunnen vertragen: De classificaties nemen aanzienlijk toe of het bereik van de aanvraagdatum wordt in de loop van de tijd vergroot.

 • Veroorzaakt dat in de mislukking van de werkboeklevering resulteert: De complexe formules van Excel in een werkboek, in het bijzonder degenen die datum en tijd impliceren.

 • Cellen die 0s (geen waarden) terugkeren: Een apostrof of enkel citaat in de het bladnaam van Excel zal Report Builder veroorzaken om geen waarden terug te keren. (Dit is een beperking van Microsoft Excel.)

 • Prestaties van afzonderlijke aanvragen: De verwerkingssnelheid kan worden beïnvloed door de volgende instellingen:

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3
  Instelling Snellere prestaties Tragere prestaties
  Uitsplitsingen en uitsplitsingsvolgorde Weinig Veel
  Voorbeeld: Als u A uitsplitst op Z, moet het aantal items voor A altijd kleiner zijn dan het aantal items voor Z. Als dit andersom is, kan de aanvraagtijd aanzienlijk toenemen.
  Datumbereik Klein bereik Breed bereik
  Filteren Specifieke filtering Populairste filtering
  Granulariteit Samengevoegd

  Uurlijks

  • Dagelijks
  • Wekelijks
  • Maandelijks
  • Driemaandelijks
  • Jaarlijks
  Aantal vermeldingen Kleine dataset Grote dataset
 • Planningstijd: Verdeel de planning over een periode van 24 uur (zie onderstaande tabel). Als bestaande bladwijzers, dashboards, en Report Builder-werkmappen vlak na elkaar worden gepland, kan dat vertragingen veroorzaken. Plan grotere, complexere aanvragen in de vroege ochtend, zodat handmatige pulls en vernieuwing mogelijk is in de loop van de werkdag.

  table 0-row-5 1-row-5
  Planningstijd 01:00 - 2:00 uur 02:00 - 07:00 uur 07:00 - 18:00 18:00 - Middernacht
  Gebruik van Report Builder Rustig Heel druk Clientgebruik.
  Hogere aantallen gebruikers die lokaal vernieuwen en vragen om “direct verzenden”.
  Controleer bovendien of de API-wachtrij wordt gewist wanneer bij geplande werkmappen een time-out optreedt.
  Niet bezet
 • Time-outs: Bij alle geplande rapportagetijden treedt na vier uur een time-out op. Het systeem probeert nog drie keer te plannen, wat mogelijk resulteert in een fout. (Het uitvoeren van de dataset duurt gewoonlijk langer naarmate deze groter is.) Deze zijn te zien in Analytics-rapportage en Report Builder:

Voorbeeldbeschrijvingen van foutberichten section_3DF3A1EEDAD149CB941BEABEF948A4A5

Deze sectie bevat een voorbeeldlijst met foutberichten die kunnen optreden wanneer u Report Builder gebruikt.

NOTE
Dit is een voorbeeld van foutberichten en geen uitputtende lijst. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie over het oplossen van fouten.
 • Deze eigenschap kan alleen op een geopende werkmap worden toegepast.: Als er geen werkboeken (werkbladdocumenten) zijn geopend in Excel en u klikt op een van de pictogrammen op de werkbalk Report Builder, wordt dit bericht weergegeven. Daarnaast wordt de werkbalk uitgeschakeld totdat u een spreadsheet opent. U kunt echter op het online Help-pictogram klikken terwijl de werkbalk nog is ingeschakeld zonder dat deze fout optreedt.

 • U moet eerst de Request Wizard afsluiten voordat u Request Manager activeert.: Terwijl de Request Manager en de Request Wizard zijn functioneel gekoppeld, is het niet mogelijk te beginnen met werken met de Request Manager voordat de in de Request Wizard.

 • Er is geen aanvraag aan dit bereik gekoppeld.: Dit foutbericht treedt op als u op de knop From Sheet in Request Manager klikt wanneer een cel van de spreadsheet geen aanvragen bevat. Als u wilt identificeren welke cellen in de spreadsheet aanvragen bevatten, klikt u op individuele aanvragen die worden vermeld in de tabel in Request Manager. Als een aanvraag is gekoppeld aan cellen, worden de cellen gemarkeerd getoond wanneer de aanvraag in de tabel wordt geselecteerd.

 • Het geselecteerde bereik is ongeldig. Selecteer een ander bereik.: Als een cel in de spreadsheet wordt geselecteerd terwijl er al een aanvraag aan is toegewezen, treedt deze fout op. Verwijder de aanvraag die aan de cellen is toegewezen of kies een andere reeks cellen voor toewijzing. Wanneer u cellen wilt verwijderen, is het belangrijk dat u cellen met aanvragen zoekt en de aanvragen verwijdert voordat u de cellen verwijdert (rijen of kolommen verwijdert).

 • Sluit de gemarkeerde Excel-cel af voordat u deze functie gebruikt.: Als u in een Excel-cel staat in bewerkingsmodus en op een van de pictogrammen van Report Builder klikt, verschijnt dit foutbericht. De bewerkingsmodus in een Excel-cel betekent dat de cel is geselecteerd en de cursor in de cel wordt weergegeven. U bent ook in bewerkingsmodus in een Excel-cel wanneer u direct in de Formula-balk of in de Name Box boven in Excel typt.

 • Het geselecteerde bereik doorsnijdt het bereik van een andere aanvraag. Wijzig de selectie.: Als u al een set cellen aan de spreadsheet hebt toegewezen, wordt deze fout weergegeven.

 • Repareert aan werkboek (Verwijderde Verslagen: Formule van /xl/calcChain.xml deel): Soms worden de formules van een werkboek bedorven wanneer het bewaren of het overbrengen. Wanneer het dossier wordt geopend, probeert Excel om deze formules in werking te stellen en ontbreekt. U kunt dit probleem oplossen door het verwijderen calcChain.xml van het spreadsheet, dwingend Excel om zijn formuleringsberekeningen te verfrissen.

  1. De naam van de bestandsextensie van het werkboek wijzigen van .xlsx tot .zip.
  2. Pak de inhoud uit en open de /xl/ map.
  3. Verwijderen calcChain.xml.
  4. Comprimeer de inhoud en wijzig de bestandsextensie weer in .xlsx.
  5. Open het werkboek in Excel en vernieuw alle verzoeken van de Report Builder.
 • Excel-cellen die zijn gekoppeld aan de invoerfilters of het uitvoerbereik kunnen zijn verwijderd: Report Builder gebruikt Excel-namen om gegevensaanvragen aan cellen toe te voegen. Als u de Namen van Excel van het Manager van Namen schrapt, kunt u deze fout zien. Aanvragen kunnen niet worden hersteld als Excel-namen worden verwijderd. Als het werkboek gepland was, kunt u of een exemplaar van de Plannende Manager downloaden, of eerder geleverde exemplaren van het werkboek openen.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc