Offline modus voor het maken en bewerken van aanvragen

In de offlinemodus worden plaatsaanduidingsgegevens geretourneerd om het maken en bewerken van aanvragen te versnellen.

Wanneer u een nieuwe aanvraag maakt of bewerkt, worden de API-aanroepen van het rapport gemaakt om de reactie op te halen. Soms vertragen deze vraag het proces van de verzoekverwezenlijking omdat u op de gegevens moet wachten om terug te keren alvorens naar de volgende stap te gaan. In de offlinemodus worden alleen plaatsaanduidingsgegevens geretourneerd en wordt geen API gemaakt.

Offlinemodus inschakelen

 1. Klikken Options in het menu Report Builder.

  Schermafbeelding van het scherm Opties met offlinemodus geselecteerd.

 2. Schakel het selectievakje naast Turn on offline mode for creating and editing requests.

 3. In de Display Metric Data as voert u in uw verzoek de gegevens in voor de tijdelijke aanduiding die u wilt retourneren. Voer bijvoorbeeld "1" in.

 4. Klik op OK.

 5. Creeer en stel uw verzoek op off-line wijze in werking gebruikend de Tovenaar van het Verzoek. In de volgende schermafbeelding ziet u een voorbeeld van een aanvraag met "1" als plaatsaanduidingsgegevens.

  Screenshot met het voorbeeld van de offline modus waarbij 1 als plaatsaanduiding wordt gebruikt.

  note important
  IMPORTANT
  Zorg ervoor dat u de Offlinemodus uitschakelt voordat u uw aanvragen met echte gegevens uitvoert.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc