Werkbladen kopiëren

Kopieer één spreadsheet aan een andere in het zelfde werkboek.

  1. Klik met de rechtermuisknop op een cel in de spreadsheet en selecteer Copy Worksheet w/Requests.

  2. Klik nogmaals met de rechtermuisknop en selecteer Paste Worksheet w/Requests.

    Een nieuw aantekenvel wordt toegevoegd aan uw werkboek. Standaard heeft het werkblad dezelfde naam als het originele werkblad, maar het achtervoegsel (2). Als u de plakbewerking herhaalt, heeft het nieuwe werkblad het achtervoegsel (3), enzovoort. Wanneer u een spreadsheet plakt die u hebt gekopieerd, wordt het nieuwe spreadsheet gevestigd rechts van (onmiddellijk na) het actieve aantekenvel.

    In tegenstelling tot het kopiëren en plakken van verzoeken, kopieert en plakt de Report Builder direct ingegane celinhoud (zoals etiketten voor kolomkopballen, rijen, of het formatteren) wanneer het kopiëren van spreadsheets.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc