Classificaties

Indelingsuitsplitsingen worden gebruikt om analyses toe te wijzen die gegevens rapporteren aan gerelateerde eigenschappen. Classificaties kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, maar worden meestal gebruikt voor de classificatie van codes voor het bijhouden van campagnes, zowel interne als externe, en product-id's.

Bijvoorbeeld een Campaign rapport kan een Manager en Outlet indeling. Deze classificaties kunnen dan na een bepaalde hiƫrarchie worden bevolen, en elke groep rapportwaarden kan in subgroepen worden verdeeld.

U hebt toegang tot classificaties op dezelfde manier als u de andere rapporten van een rapportreeks opent, en de afmetingen worden getoond als top-level rapport binnen de groep. Als een rapport classificaties heeft, wordt een menusubgroep gecreeerd om het rapport en al zijn classificaties in de zelfde plaats te verzamelen. Het rapport wordt weergegeven als de laatste vermelding in de lijst bij de classificaties.

Zie Classificaties.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc