Afhankelijke aanvragen toevoegen

Een afhankelijk verzoek is een verzoek dat van een bestaand verzoek afhankelijk is.

Voor rapporten met correlatieonderbrekingen die binnen de rapportlijst worden toegelaten, om een punt nader te bekijken, klik in de cel met de rechtermuisknop aan en klik dan Add Dependent Request > Breakdown.

NOTE
U kunt ook een verzoek tot uitsplitsing toevoegen wanneer u het oorspronkelijke verzoek maakt. Zie Een gegevensaanvraag maken.
NOTE
Adobe Report Builder dwingt aanvraagafhankelijkheden alleen af binnen hetzelfde werkblad, niet tussen werkbladen. Het beperken tot gebiedsdelen binnen één enkel aantekenvel verzekert tijdigheid van uitvoering.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc