Overzicht van cijfers en en dimensies

Voeg metriek en afmetingen in de Tovenaar van het Verzoek toe: Stap 2 om de lay-out Analytics van de gegevens in uw verzoek te bepalen. De lijst met maateenheden en afmetingen in Report Builder volgt de menulay-out die in Reports and Analytics wordt weergegeven.

Metrische waarden zijn numerieke waarden. Ze bestaan uit kwantitatieve informatie over activiteiten op uw website, zoals Page Views, Visitor Profile, Click-throughs, Reloads, Average Time Spent, Date, Units, enzovoort. Report Builder organiseert metriek in verscheidene groepen, die standaardgroepering in Analytics volgen:

  • Standaard Verkeer: Toont metrisch die op het gespecificeerde lijnpunt wordt gebaseerd. Bijvoorbeeld, in een rapport van Pagina's, metrische vertoningen van Bebezoeken het aantal bezoeken aan die specifieke pagina.
  • Standaardhandel: cijfers zoals Opbrengsten, Orders en Uitchecken.
  • Totale metriek: Toont metrisch die op de rapporteringsdatumwaaier, ongeacht lijnpunt wordt gebaseerd. Deze maatstaf is gelijk aan het totaal onder aan het respectieve analyserapport.
  • Deelname
  • Berekend

Dimension zijn niet-numerieke waarden en data, zoals geslacht, maand, leeftijd, loyaliteit, monitorresolutie, enzovoort. Dimension zijn beschrijvingen of kenmerken van metrische gegevens die kunnen worden bekeken en vergeleken, zoals in afbraakrapporten.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc