De datum opmaken

Naast de standaardopmaakopties voor cellen die beschikbaar zijn via de functie Opmaken > Cellen (Ctrl+1) van Excel, kunt u beperkte opmaak toepassen op celbereiken met Report Builder. Deze opmaakkeuzes zijn afhankelijk van de gekozen metrische waarde.

Na u dimensies toevoegen klikt u op het raster Rijlabels op Format.

In de Format menu, klikt u op Custom Format om aangepaste notaties toe te passen voor datums die vergelijkbaar zijn met de functie voor voorvoegen en uitstellen. U kunt bijvoorbeeld tekst invoeren die altijd na de datum optreedt (bijvoorbeeld A.D. B.C.E. A.H. enz.). U kunt vóór de datum tekst toevoegen, zoals Start Date en Start and End Date. Daarnaast kunt u een aangepaste datumexpressie maken van dag-, maand- en jaarafkortingen en een aangepast scheidingsteken gebruiken tussen delen van de datum. Alle datumnotaties moeten bestaan uit drie afkortingen die alleen tussen haakjes staan.

In de volgende tabel wordt beschreven hoe u datumafkortingen kunt gebruiken in het dialoogvenster Custom Format veld:

Afkorting
Betekenis
Voorbeeld met woensdag 14 maart 2012
dd-MM-yyy
Volledige numerieke datum
03/14/2012
M
Aantal maanden
3
MM
Aantal maanden met 0 opvulling voor maanden < 10
03
MMM
Korte naam van maand
mrt
MMMM
Lange naam van de maand
Maart
D
Lange naam van de datum
Woensdag 14 maart 2012
d
Aantal dagen
14
dd
Aantal dagen met 0 opvulling voor dagen < 10
01 - 09
ddd
Korte naam van de dag
Wed
dddd
Lange naam van de dag
woensdag
jj
Jaar met twee cijfers
10
jjjj
Volledig jaar met 4 cijfers
2012
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc