Overzicht van rapporttypen

U kunt het type van het basisrapport voor uw gegevensverzoek, zoals de Metriek van de Plaats, de Inhoud van de Plaats, en Video selecteren.

U kunt slechts één type van het basisrapport voor een waaier van spreadsheetcellen kiezen. Als u een eerder gemaakte aanvraag bewerkt, kunt u het rapporttype wijzigen in het dialoogvenster Request Wizard: Step 1 venster zonder andere montages in het verzoek aan te passen.

Met de zoekbalk voor automatisch aanvullen kunt u naar rapporten zoeken. Nadat het selecteren van een rapport van deze controle, selecteert de boommening automatisch de passende knoop.

Screenshot die de boomstructuurweergave Report Suite en het geselecteerde overeenkomende knooppunt weergeeft.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc