Link tracking stoppen

Stappen voor het tegenhouden van verbinding het volgen in Activity Map of Verouderde ClickMap.

Koppelingen niet meer bijhouden in...
Doe dit...
Activity Map
Verwijder de volgende inhoud uit het bestand Appmeasurement.js: /*  START Activity Map MODULE The following module enables Activity Map tracking in Adobe Analytics. Activity Map  allows you to view data overlays on your links and content to understand how  users engage with your web site. If you do not intend to use Activity Map, you  can remove the following block of code from your AppMeasurement.js file.  Additional documentation on how to configure Activity Map is available at:  https://experienceleague.adobe.com/docs/analytics/analyze/activity-map/getting-started/get-started-admins/activitymap-enable.html?lang=nl-NL */ function AppMeasurement_Module_Activity Map(g){func ... /* END Activity Map MODULE */
ClickMap (voorheen ClickMap bezoeker)
Stel de trackInlineStats variabele aan vals (dit is het gebrek.) De syntaxis leest als volgt: s.trackInlineStats=false
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc