Foutcodes voor FreeWheel Advertentie verzenden

De foutberichten voor mislukte advertenties kunnen afkomstig zijn uit DSP of uit FreeWheel. Foutberichten worden weergegeven in het dialoogvenster API Response in de Freewheel Status dialoogvenster.

Reclame DSP interne fouten

Foutbericht
Beschrijving
Volgende stappen
Awaiting status response from FreeWheel
FreeWheel heeft nog niet gereageerd dat de verzending is gelukt of mislukt.
Controleer de status over 10 minuten opnieuw.
The submitted ad does not have a clock number assigned.
FreeWheel Accepteert geen Britse advertenties zonder toegewezen kloknummers.
Wijs een kloknummer toe aan de advertentie en verzend de advertentie opnieuw.
The ad you are attempting to submit has not yet finished transcoding. Please wait ten minutes then try again.
De transcoder had het transcoderen van de advertentie niet gebeƫindigd toen u probeerde om de advertentie voor te leggen.
Wacht tien minuten en verzend de advertentie opnieuw.
The deal id you input is not setup as a guaranteed feed. Please submit guaranteed deals only.
De voorgelegde overeenkomst wordt niet opgezet als programmatic gewaarborgde overeenkomst. FreeWheel accepteert alleen gegarandeerde deals.
Opstelling overeenkomstenidentiteitskaart als programmatic gewaarborgde overeenkomst. De advertentie wordt automatisch verzonden naar FreeWheel wanneer u sparen programmatic gewaarborgde standaardplaatsing aan het eind van het werkschema van identiteitskaart van de overeenkomst.
Invalid external_deal_id: <deal_id>
Voorgelegde overeenkomstenidentiteitskaart of bestaat niet of is niet actief op het eind van de Adobe.
Zorg ervoor dat de overeenkomst actief is, en verzend dan de advertentie opnieuw.
[public_id=]<deal> bestaat niet
De voorgelegde overeenkomstenidentiteitskaart bestaat niet op FreeWheel einde.
Neem contact op met uw FreeWheel vertegenwoordiger om deal ID te bevestigen.
Ad with identifier <advertentienaam> was not found.
De verzonden ad-toets bestaat niet of is niet actief aan de Adobe-zijde.
Zoek de juiste advertentiecode en verzend de advertentie opnieuw.
Pending Submission
De indiening is nog in behandeling.
Vernieuw de pagina.

Freewheel API-fouten

Code
Betekenis
Beschrijving
Volgende stappen
401
Onbevoegd
Onjuiste, ontbrekende of ongeldige toegangsreferenties.
Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.
403
Verboden
De server begreep het verzoek maar weigert het te autoriseren.
Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.
404
Niet gevonden
De bron die u hebt aangevraagd, is niet beschikbaar. Als Creative ID niet wordt gevonden in de PUT bewerking, wordt een 404 geretourneerd.
Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.
405
Methode niet toegestaan
Er is een verzoek ingediend van een bron die een aanvraagmethode gebruikt die niet door die bron wordt ondersteund (bijvoorbeeld door GET te gebruiken voor een methode die vereist dat gegevens door POST worden verzonden of door PUT te gebruiken voor een alleen-lezen bron).
Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.
408
Tijdslimiet aanvraag
Er is een time-out opgetreden tijdens de verwerking van dit verzoek. De onderbrekingen worden gewoonlijk veroorzaakt door gezamenlijke verzoeken van exclusieve toegang tot bepaalde middelen.
Verzend het verzoek opnieuw wanneer u deze status ontvangt. Neem contact op met uw Adobe-accountteam als het probleem zich blijft voordoen.
422
Onbewerkbare entiteit
Ongeldige bron. Deze fout gebeurt wanneer het verzoeklichaam ongeldig is of het gecreeerde/bijgewerkte middel ongeldig is (bijvoorbeeld, als identiteitskaart van de Overeenkomst niet werd gevonden). Zie FreeWheel API 422-fouten voor meer informatie .
Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.
500
Interne serverfout
API-systeemfout.
Neem contact op met het accountteam van uw Adobe.

Freewheel API 422-fouten freewheel-422-errors

Code
HTTP-code
Beschrijving
DATA_UNMARSHALL_FAILURE
422
De aanvraaggegevens hebben een ongeldige JSON-indeling. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_VALIDATION_FAILURE
422
De aanvraaggegevens ontbreken in de vereiste velden of hebben een ongeldig gegevenstype. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_DEAL_INVALID
422
De overeenkomst wordt gevormd verkeerd of bestaat niet. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_DEAL_GET_FAILURE
422
De overeenkomst werd niet gevonden of zijn configuratie heeft een kwestie. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_CREATIVE_INGEST_FAILURE
422
De creatieve URL is ongeldig. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_CREATIVE_LINK_FAILURE
422
De creatieve was niet verbonden met de knooppunten van de advertentie-eenheid van de deal. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_CREATIVE_UPDATE_FAILURE
422
De creatieve functie is niet bijgewerkt. Controleer het foutbericht voor meer informatie.
DATA_DSP_GET_FAILURE
422
De DSP bestaat niet binnen het systeem.
DATA_CREATIVE_UNLINK_FAILURE
422
De creatieve objecten zijn niet losgekoppeld van advertentiefaciliteiten.
DATA_CREATIVE_DELETE_FAILURE
422
De creatieve functie is niet verwijderd.
DATA_CREATIVE_DETECTION_FAILURE
422
De URL is niet gedetecteerd.
DATA_ENTITY_NOT_FOUND
422
De creatieve bestaat niet.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa