Doelinstellingen rapporteren

De details die voor niet-e-mailrapportbestemmingen worden vereist variëren door bestemmingstype.

NOTE
U kunt uw douanerapporten aan e-mailontvangers ook leveren, die geen opgeslagen rapportbestemming vereisen. U kunt e-mailontvangers, in plaats van opgeslagen doelen, binnen de rapportinstellingen opgeven.

S3

Name: Een naam waarmee u het doel kunt identificeren.

S3 Bucket URL: Het volledige pad naar de map op het tabblad Amazon Simple Storage Service (S3) emmertje waarnaar het rapport wordt geüpload. Voorbeeld: s3://dsp_account/reports

Access Key ID: De toegangstoets-id voor de (Amazon S3) emmer (verstrekt door Amazon).

Secret Access Key: De geheime sleutel van de Toegang tot (Amazon S3) emmer (verstrekt door Amazon).

FTP

Name: Een naam waarmee u het doel kunt identificeren.

Server: De hostnaam voor de server.

Port: Het poortnummer dat op de server moet worden gebruikt. De standaardwaarde is 21.

Username: De gebruikersnaam die moet worden gebruikt om zich aan te melden bij de server.

Password: Het wachtwoord voor aanmelding bij de server.

Path (Optional): Het serverpad waarnaar de bestanden worden geüpload.

SFTP

Name: Een naam waarmee u het doel kunt identificeren.

Server: De hostnaam voor de server.

Port: Het poortnummer dat op de server moet worden gebruikt. De standaardwaarde is 21.

Username: De gebruikersnaam die moet worden gebruikt om zich aan te melden bij de server.

Password: Het wachtwoord voor aanmelding bij de server.

Path (Optional): Het serverpad waarnaar de bestanden worden geüpload.

FTP SSL

Name: Een naam waarmee u het doel kunt identificeren.

Server: De hostnaam voor de server.

Port: Het poortnummer dat op de server moet worden gebruikt. De standaardwaarde is 21.

Username: De gebruikersnaam die moet worden gebruikt om zich aan te melden bij de server.

Password: Het wachtwoord voor aanmelding bij de server.

Path (Optional): Het serverpad waarnaar de bestanden worden geüpload.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa