Segmentinformatie bewerken

U kunt de naam en het raadplegingsvenster voor een douanesegment, of de naam van een opting-out CCPA van verkoopsegment uitgeven. De segmenttags worden niet gewijzigd wanneer u de instellingen bewerkt.

 1. Klik in het hoofdmenu op Audiences > Segments.

 2. Plaats de cursor op de segmentrij en klik op Edit.

 3. Bewerk de segmentgegevens:

  1. (Optioneel) Bewerk het segment Name.

   Elke segmentnaam moet uniek zijn voor het segmenttype.

  2. (Alleen aangepaste segmenten; (optioneel) Bewerk de Segment Window Dit is het aantal dagen dat een cookie van een gebruiker in het segment blijft staan.

   Voer een waarde tussen 1 en 365 in.

  3. Klik op Save.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa