updateAssetPermissions updateassetpermissons

アセットの権限を更新します。

構文

認証済みユーザータイプ section-3928e9badc3842e1859af4ed362df719

 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • ImagePortalAdmin

パラメータ section-392cb3076cf84790a32fd913f2b111a3

入力 (updateAssetPermissionsParam)

名前
種類
必須
説明
companyHandle
xsd:string
はい
会社の取り扱い。
assetHandle
xsd:string
はい
アセットハンドル。
updateArray
types:PermissionUpdateArray
はい
アセットに適用する権限です。

出力 (updateAssetPermissionsReturn)

IPS API はこの操作に対する応答を返しません。

section-1b7b7dbfdab34c819a53f3d33004e1f9

リクエスト

<ns1:updateAssetPermissionsParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
  <ns1:assetHandle>15674|25|1062</ns1:assetHandle>
  <ns1:updateArray>
   <ns1:items>
     <ns1:groupHandle>225</ns1:groupHandle>
     <ns1:permissionType>Read</ns1:permissionType>
     <ns1:isAllowed>true</ns1:isAllowed>
     <ns1:isOverride>false</ns1:isOverride>
   </ns1:items>
  </ns1:updateArray>
</ns1:updateAssetPermissionsParam>

応答

なし

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681