EmbedShare.embedsizes embedshare-embedsizes

[EmbedShare.|<containerId>_embedShare.]embedsizes= *ancho*, *alto*[,0|1][; *ancho*, *alto*[,0|1]]

ancho
Anchura de incrustación.
altura
Altura de incrustación.
0|1
Especifica si este elemento de la lista debe preseleccionarse en el cuadro combinado.

Propiedades section-f42369774e2740dcb399626a0e4e930e

Opcional.

Predeterminado section-d016470e92a74f98a18c4ab3489410a5

1280,960;640,480;320,240

Ejemplo section-7621c8ebd4144bc08a537d01bd9c3f2f

embedsizes=800,600;640,480,1

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8