updateAssetPermissions updateassetpermissons

Actualiza los permisos de recursos.

Sintaxis

Tipos de usuarios autorizados section-3928e9badc3842e1859af4ed362df719

 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • ImagePortalAdmin

Parámetros section-392cb3076cf84790a32fd913f2b111a3

Entrada (updateAssetPermissionsParam)

Nombre
Tipo
Obligatorio
Descripción
companyHandle
xsd:string
Manejo de la compañía.
assetHandle
xsd:string
Controlador de recurso.
updateArray
types:PermissionUpdateArray
Permisos que desea aplicar al recurso.

Salida (updateAssetPermissionsReturn)

La API de IPS no devuelve una respuesta para esta operación.

Ejemplos section-1b7b7dbfdab34c819a53f3d33004e1f9

Solicitar

<ns1:updateAssetPermissionsParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
  <ns1:assetHandle>15674|25|1062</ns1:assetHandle>
  <ns1:updateArray>
   <ns1:items>
     <ns1:groupHandle>225</ns1:groupHandle>
     <ns1:permissionType>Read</ns1:permissionType>
     <ns1:isAllowed>true</ns1:isAllowed>
     <ns1:isOverride>false</ns1:isOverride>
   </ns1:items>
  </ns1:updateArray>
</ns1:updateAssetPermissionsParam>

Respuesta

Ninguno.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681