getAssetMetadataFields getassetmetadatafields

Devuelve todos los campos de metadatos, agrupados por tipo de recurso.

Sintaxis

Tipos de usuarios autorizados section-e19a9d21cc2b45469c233d4ae55ebfc2

 • IpsUser
 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalUser
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser

Parámetros section-5dd58970d61d4d4a928e36ffceca6f5e

Entrada (getAssetMetadataFieldsParam)

Nombre
Tipo
Obligatorio
Descripción
companyHandle
xsd:string
El identificador de la compañía cuyos metadatos desea recuperar.

Salida (getAssetMetadataFieldsReturn)

Nombre
Tipo
Obligatorio
Descripción
assetFieldArray
types:AssetMetadataFieldsArray
Matriz de campos de metadatos, por tipo de recurso.

Ejemplos section-d79ab85f29144635b0b61416e52f4f3f

Solicitar

<getAssetMetadataFieldsParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2009-07-31">
  <companyHandle>c|1</companyHandle>
</getAssetMetadataFieldsParam>

Respuesta

NOTE
Truncado para la brevedad.
<getAssetMetadataFieldsReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2009-07-31">
  <assetFieldsArray>
   <items>
     <assetType>Asset</assetType>
   </items>
  </assetFieldsArray>
<getAssetMetadataFieldsReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681