Platsavgiftsrapport

Platsbidragsrapporten visar resultatet för varje element och varje erbjudande.

I rapportens övre del visas mätvärden, start- och slutdatum samt målgrupp som används i rapporten. Du kan ändra någon av dessa faktorer.

OBSERVERA

Målgrupps- och mätväljarna är bara tillgängliga om Analytics används som rapportkälla.

Platsbidragsrapporten innehåller två tabeller.

Den första tabellen visar den relativa effekten av varje element. Detta visar vilka av de element som ger flest konverteringar.

Den andra tabellen innehåller en rapport på erbjudandenivå. Den visar konverteringsgraden, lyften och förtroendet för varje erbjudande i varje enskilt element. Detta hjälper er att avgöra vilka erbjudanden som är mest framgångsrika. I den andra kolumnen visas värden för det valda måttet (konverteringsgrad, RPV, AOV, order eller interaktionsmått) för erbjudandet och en standardisering.

Utbildningsvideo: Skapa ett MVT-test Självstudiemärke

I den här videon visas hur du skapar ett multivariata test med det guidade arbetsflödet i tre steg för Target. Platsbidragsrapporten beskrivs från och med 08:45.

På denna sida