Analyser för Adobe Target-rapportering (A4T)

Senaste uppdatering: 2022-03-14

Genom att använda Analytics som rapportkälla för Target (A4T) får ni tillgång till analysrapporter för era Target-aktiviteter.

Mer information om A4T-rapporter finns i A4T-rapportering i Adobe Analytics som rapportkälla för Adobe Target (A4T) -avsnitt.

På denna sida