Integrera Target med Adobe Experience Manager (AEM)

The Adobe Target/Adobe Experience Manager (AEM) kan du använda upplevelsefragment som skapats i AEM i Target aktiviteter för att underlätta optimering eller personalisering.

Mer information finns i AEM upplevelsefragment.

På denna sida