Adobe Search & Promote meddelande om att tjänsten upphör

Vanliga frågor och svar om tjänstens upphörande för Search & Promote

På vilket datum upphör Search & Promote med sin verksamhet?

Tjänsten upphör för Adobe Search & Promote den 1 september 2022 . På den tiden kommer det administrativa användargränssnittet för Search & Promote inte längre att vara tillgängligt och förfrågningar till API:er för Search & Promote kommer inte längre att ge resultat. Före detta datum kommer tjänsten att vara helt tillgänglig och fungera. I avvaktan på den 1 september 2022 kommer avtalsrätter till Search & Promote inte att tillåtas efter den 31 augusti 2022.

Vad händer om en sökning eller annan API-begäran görs till Search & Promote?

Sökningar och andra API-begäranden som görs till Search & Promote returnerar inte längre några resultat. Förfrågningar kan resultera i ett fel av typen "Värden hittades inte", en 3xx HTTP-omdirigering eller ett HTTP-fel som 404, 408 eller annan HTTP-felkod.

Har Adobe alternativa alternativ för webbplatssökning och e-handelssökning?

Ja. För produkt- och e-handelssökningar är Live Search från Magento Commerce Adobe's search application progress. Live Search från Magento Commerce ska startas under första halvåret 2021.

Vem kan jag kontakta för att få veta mer?

Kontakta din Customer Success Manager (CSM) om du har frågor eller kontakta Adobe team på searchquestions@adobe.com.

Kan jag fortfarande förnya min tillämpliga Search & Promote-licens innan den upphör?

Ja. Samarbeta med din Adobe-representant för att förnya din licens med ett slutdatum för avtalet senast den 31 augusti 2022.

På denna sida